– Har Alta kommune behov for en storskole med plass for 600 elever?

– Mitt råd til politikerne i Alta er fjellvett-regel nr 8: Det er ingen skam å snu, skriver Viktor Johnsen.

SPEKTAKULÆR: En supermoderne læringsarena for framtidens altaværinger; eller en skole til 400++ som vi ikke har råd til?  Foto: Verte

Meninger

Det vises til Altaposten av 03.04.2019 side 7 der rådmannen påpeker følgende ”Skolen er planlagt for 600 elever. Per i dag viser elevtallsutviklingen at en slik kapasitet er betydelig høyere enn elevtallet vi ser for oss i området de kommende år”.

På hovedutvalgsmøtet for barn og kultur 19.03.2019 redegjorde administrasjonen ved Trond Einar Persen og Karianne Hætta for elevtallsutviklingen i Alta fram til 2040.

I dag har barnehagene i kommunen kapasitet på 1250 plasser, omkring 1200 plasser utnyttes pr i dag. 50 ledige plasser. Fra 2019 reduseres antall plasser til 1200 plasser – behov 1140. 60 ledige plasser.

Elevtallet i Alta-skolen viser en tilsvarende utvikling fra 2674 elever i dag til 2500 elever i 2030. Det vil si rundt 250 barn i gjennomsnitt pr. år. I 2018 ble det født kun 218 barn i Alta.

Elevtallet for den nye storskolen med plass til 600 elever.

I 2022 skal den nye storskolen for Aronnes, Bossekop og Komsa stå ferdig etter vedtatte planer. Elevtallet for skolen ved oppstart i 2022 i følge ”Alta kommune: Barn 0-16 år (født 2004-2018), etter grunnkretser jan. 2019” er:

Elevtall per skolekrets 

 

*) Hvis elevene i 1. – 4. klasse ved Aronnes skole får fortsette ved sin hjemmeskole/nærskole så er det bare 461 elever ved den nye storskolen.

Da er mine spørsmål: - Har vi behov for en storskole med 600 elevplasser?

  • Hva skal overkapasiteten ved storskolen benyttes til?
  • Har vi råd til å bygge en skole til 400 millioner kroner ++

Mitt råd til politikerne i Alta er fjellvett-regel nr 8: Det er ingen skam å snu!

Rødt Alta ønsker ingen skoler med mer enn 450 elever.


Viktor Johnsen

Listekandidat Rødt Alta