– Vi må jobbe til beste for begge fylker

– Vi kan ikke bare krangle, skriver Rut Olsen.

MÅ GÅ VIDERE: Rut Olsen i Frp  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Jeg skal være den første til å innrømme at ved sammenslåingen av Troms og Finnmark var det også delte meninger i Frp både i Finnmark og Troms. Med da et vedtak ble gjort i Stortinget av et flertall, så valgte vi i Frp å begynne å jobbe sammen til det beste for begge fylker. På kort tid har vi gjennom samarbeid lært en del om hverandres fylker og utfordringer. Og for de som hevder at finnmarkinger er så fryktelig spesielle, og ikke som andre i Norge, så er ikke det tilfelle.

Også politikere i Troms kjemper for å bli hørt i Oslo. De har utfordringer med både vær, vind og infrastruktur. Fiskerier, kyst og distrikter er det også nok av, med akkurat samme utfordringer som oss i Finnmark. Derfor valgte også vi i Frp å se muligheter, som at sammen er vi sterke. Som fylkespolitiker her i  Finnmark har jeg forstått viktigheten av F.eks Ullsfjordforbindelsen, noe som vil knytte og forenkle avstander mellom Troms og Finnmark.Tunnel gjennom Kvænangsfjellet som er vedtatt, hvor vi trykker på at den må komme igang snarest, samt den livsfarlige veibiten E8 inn mot Tromsø.

Til gjengjeld har Troms-politikere fra Frp fått lære om viktige næringsveier som RV 94, E45 Kløfta og 420 KV-linjen fra Skaidi til Sør Varanger, og viktigheten av den. Fefo  og utfordringer med Sametinget, samt annet. Poenget er at vi valgte å gjøre det motsatte av det som Ap gjorde. Vi satte oss ikke på gjerdet og demonstrerte, vi  ville ikke bruke fylkestinget til å drive aktivisme i stedet for politikk.

Vi vil heller ikke slik Ap gjør, bruke tiden til å  diskutere og krangle om hvor mange fylkesråder og posisjoner vi må  ha. I stedet valgte vi å jobbe godt og konstruktivt sammen til det beste for Troms og Finnmark mot egen regjering, Derfor var det en gledens dag for oss alle når vår stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt kunne varsle oss om at nå blir det lyst ut konsesjoner om den viktige 420 KV-linjen fra Skaidi til Sør-Varanger.

Derfor ønsker jeg å gratulere Troms og Finnmark Frp, Terje Hansen, Sør Varanger Frp, stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt og alle oss i Frp som har jobbet for dette. Oppstart av gruvedrift i Sør-Varanger og Kvalsund vil kunne gi 1.000 nye arbeidsplasser i Finnmark, Tanabru bygges, forsvaret i Porsanger bygges opp, så for hver gang Ap, SV og Sp svartmaler og sier regjeringen sentraliserer, så stemmer ikke det, for regjeringen leverer.

Rut Olsen

6. plass for Frp

Fylkestingslista