– Siste helg viste Ap at de helt har mistet sin helsepolitiske troverdighet

– Det er mye med Arbeiderpartiet jeg ikke forstår, skriver Irene Ojala.

Monica Nielsen og Ole Steinar Østlyngen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Troms og Finnmark Arbeiderparti meislet sist helg ut fremtidens politikk for Arbeiderpartiet i regionen. Det viste seg ettertrykkelig at velgere i Alta-regionen har svært lite positivt å hente i helsepolitisk forstand. Arbeiderpartiet i storfylket i Nord har vist sitt retningsvalg. Et retningsvalg som krasjer ganske formidabelt med hvordan det ”sosialistiske” Arbeiderpartiet selv ønsker å fremstå som. Jeg innrømmer det gjerne. Det er mye med Arbeiderpartiet jeg ikke forstår.


Det er ikke noe eksepsjonelt at Alta arbeiderparti med leder, Ole Steinar Østlingen, gikk på talerstolen sist helg og løfta inn saken om fødeavdeling til Alta. Det skulle jo bare mangle. Men slik jeg ser det er det naturstridig av et sosialistisk parti som Arbeiderpartiet hevder å være å - ikke støttet Alta-regionen – en region som er Finnmarks og Troms sin største midtregion i Nord både geografisk og befolkningsmessige. Sist helg viste Arbeiderpartiet at de helt har mistet sin helsepolitiske troverdighet.


Men – helgens historie henger sammen med tidligere historie – så la meg ta dere med på et lite tilbakeblikk – slik jeg ser det.

Den første dagen i januar 2002 ble en ny sykehusreform satt ut i livet. Den utløsende faktor var Jens Stoltenbergs første regjering sitt mål om et mer effektivt måte å styre sykehusene på – en arv han tok over fra Bondevik sin regjering. Foretaksmodellen som ble innført i Norge førte til at sykehusene fra da av ble organisert i statlig eide foretak som i hovedsak skulle styres etter prinsippet om New Public Management eller sagt på gammelnorsk – sykehusene skulle organiseres slik at bedriften sykehus skulle tjene penger. Sykehus ble ”leverandørene” som skulle levere tjenester /varer til bestillerenhetene – de fem regionale helseforetak. “Varen” er syke mennesker som blir bydd ut på sykehusmarkedet – hvor pasientene blir priset ut fra hvilke ”oppgaver” sykehuset mener pasienten er best tjent med for å bli frisk - omentrent slik det foregår når min gamle bil trenger litt ettersyn.


Årene 2000, 2001 er viktige år for Arbeiderpartiet, Hammerfest og Røkke. Arbeiderpartiet satt med makta fra mars 2000 til oktober 2001. I 2001 dannes grunnlaget for at norske sykehus gjøres om til foretak og i januar 2002 var året da Hammerfest ble Finnmarkssykehuset sitt hovedsete. Men tidsrommet er interessant i en annen sammenheng. Fiskelandsbyen Hammerfest hadde siden 1950-tallet vært vertskap for fiskeforedling som etter hvert var basert på trålfanget fisk fra trålere som tilhørte Findus anlegget i Hammerfest. Trålerkonsesjonene som tilhørte Findus fabrikken var svært verdifulle. Fiskeren, industrieier og mangemillionæren Kjell-Inge Røkke flyttet blikket nordover – og I 2001 ble Findus-anlegget med trålere solgt til det Røkke-Eide selskapet Norway Seafoods. At Røkke var den som fik kjøpe hele ruklet i Hammerfest var nok ingen tilfeldighet. Kjell Inge Røkke var på det tidspunktet i gode samtaler med Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet likte Røkke.


Arbeiderpartiets Grete Knudsen var næringsminister i Stoltenberg sin 1. Regjering. I august 2001 skrev Bergens Tidende en artikkel med følgende overskrift: ” Røkke og Knudsen er sant.” Samme høst skrev VG at næringsminister Grete Knudsen fra Arbeiderpartiet hadde en bunnløs beundring for Røkkes arbeid på Aker Stord og at ”Røkke kvitterte med å fylle ut stemmeseddelen på stedet.” I sin bok ”Basketak” skrev Grete Knudsen at ”Røkke hadde vist seg som en industrigründer som fortjente respekt.”

Det kan godt hende at Røkke fortjente respekt av noen, men med Arbeiderpartiets hjelp kom store deler av fellesskapets betingede fiskeriressurser under Røkke sin administrasjon. Fiskelandsbyen Hammerfest måtte få kompensasjon for tap av arbeidsplasser med påfølgende inntektstap - og vi kan ikke ser bort fra at dette tapet gjør at Arbeiderpartiet og fagbevegelsen fortsatt holder sin hånd over at Hammerfest skal ha lokalsykehuset i Vest-Finnmark – selv om dette valget fører til prognosetap for befolkningen i andre deler av Vest-Finnmark.


Når AP gikk god fra at Røkke fikk kjøpet Findus og trålekvoten tok AP også ansvaret for at Hammerfest skulle kompenseres for tap av arbeidsplasser i fiskeindustrien. Den nye varen som skulle videreforedles var pasienter fra indre fjordstrøk og innlandet i Finnmark. Det nye råstoffet var tilgjengelig – og Arbeiderpartiet la sin hand over byen ute i havgapet. Byen som er helt avhengig av et pasientgrunnlag som middel til å opprettholde bosetninga.

Det er, slik jeg ser det ikke noe eksepsjonelt ved at Alta Arbeiderparti med leder, Ole Steinar Østlyngen, gikk på talerstolen sist helg og løfta inn saken om fødeavdeling til Alta. Det skulle jo bare mangle. I lys av mitt perspektiv nevnt overfor er det heller ikke merkelig at Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark legger sin hånd over den vernede tidligere fiskeværet ute i havgapet.


Igjen: Når jeg leser Arbeiderpartiets sitt partiprogram er Det er noe med Arbeiderpartiet jeg ikke forstår. Avslutningsvis skal jeg som velger forklare hva jeg faktisk ikke skjønner. Utgangspunktet er Arbeiderpartiets sin ideologi og grunnlaget for partiet.

"Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikre alle mennesker likeverd Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker [...] Frie og likestilte mennesker som har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistiskutbytting bekjempes."


Etter å ha lest Arbeiderpartiets fine ord om deres solidariske retning under jeg på følgende:

• Hvor er rettferdigheten i at syke mennesker skal reise i 14 timer for å komme til lokalsykehuset for en undersøkelse på 15 minutter?

• Hvorfor lar ikke Arbeiderpartiet mennesker i den mest folkerike regionen i ”gamle” Finnmark bestemme over sine liv for å få et betraktelig bedre sykehustilbud nær der folk bor?

• Hvordan kan AP snakke om ”Harmoni med naturen” når de planlegger en forurensende bilkjøring i 40 – 50 år over lange avstander fra de mest folkerike områdene i indre fjordstrøk og innlandet til et lokalsykehus som bygges ut mot havet der rokk og fokk i perioder gjør stedet utilgjengelig for flesteparten av pasientene i Vest-Finnmark?

• Hvordan kunne Arbeiderpartiet som skal bekjempe kapitalistiskutbytting gi trålerkvotene til Røkke?

• Og sist men ikke minst – hvordan er kampen mot kapitalistutbytting forenelig med å gjøre sykehusene om til helseforetak styrt etter markedsøkonomiske prinsipper som New Public Management?

Det er langt mellom liv og lære. Arbeiderpartiet fremstår som udemokratisk og beregnede – alt kan ofres bare makta blir eller kommer til dem. Jeg er ikke særlig imponert – og godtfolk – det er valg til høsten - og valget er faktisk vårt!

Av Irene Ojala,

Arctic Footprints