Fastlegekrisen – en villet krise?

Høyreregjeringens privatiseringsiver er sterkere enn ønsket om å sikre en fastlegeordning for alle, skriver Ingvild Kjerkol.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Meninger

Aftenposten avdekket nylig at 50 kommuner har en alvorlig mangel på fastleger. Arbeiderpartiet tok i sin tid initiativet til fastlegeordningen. Du skulle få en lege som kjente deg igjen, og som kjente historikken din. En egen lege er ikke forbeholdt de med god råd, det er noe alle i landet har rett på.

Vår felles helsetjeneste er en av verdens beste. Fantastiske fagfolk gjør hver dag en kjempeinnsats for deg og meg. Men for at helsetjenesten skal fortsette å tilby god hjelp til alle, må vi politikere følge med og justere underveis. En allmenn helsetjeneste som når ut til høy og lav, byfolk og folk i distriktene, kommer ikke av seg selv. Å opprettholde og videreutvikle den krever sterk politisk vilje.


Ytterligere to fastleger har sagt opp

– Ikke tilstrekkelig tilrettelegging, sier fastlegene.Legeforeningen ber kommunen ta grep

Legeforeningen sentralt legger press på Alta kommune for å få en levelig hverdag for fastlegene.

 

Det er nemlig nok av krefter som trekker i en annen retning. Kommersielle aktører vil gjerne inn i helsetjenesten. Hvis vår felles helsetjeneste ikke er god nok, kan de som har råd til det fort ende med å velge den bort. Derfor er den varslede fastlegekrisen alvorlig. Stadig flere kommuner sliter med å få tak i og å holde på sine fastleger. Det rokker ved folks tillitt til fastlegeordningen. Fastlegekrisen er derfor både en rekrutteringskrise og en tillitskrise. Høyreregjeringens privatiseringsiver er sterkere enn ønsket om å sikre en fastlegeordning for alle.

Når vi har ropt at fastlegeordningen er i fare, har helseministeren sagt at han ønsket å redde ordningen. Men samtidig er dette helseministeren som jobber for at flere kommersielle selskaper skal etablere seg i sykehussektoren. Som kjemper for at velferdskonserner skal inn i eldreomsorgen. Fastlegekrisen var en varslet krise, man må nå også spørre om dette er en villet krise?

Arbeiderpartiet vil fortsette å kjempe for fastlegeordningen. Den er rett og slett grunnmuren i vår felles helsetjeneste. En tjeneste der alle skal få hjelp, uavhengig av hvor de bor i landet eller hva du har i lommeboka. Hvis regjeringen forstår alvoret, må de legge fram budsjetter som faktisk løser krisen nå. Som stabiliserer tjenesten og sikrere rekruttering. Hvis ikke blir dette nok et eksempel på hvordan denne regjeringen kommersialiserer vår felles helsetjeneste, bit for bit.


Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet