Trafikkpunkt på Langnes?

– Vurderingene av konsekvensene er sterkt forenklet, skriver Både Jahr i Ap.

SKEPTISK TIL KNUTEPUNKT: Fungerende leder Bård Jahr i Loppa Ap.  Foto: Arkiv

Meninger

Fylkeskommunen ønsker å konsekvensvurdere etablering av Langnes i Alta kommune som trafikknutepunkt for trafikk mot Hasvik og Loppa kommuner samt muligheter for bussforbindelse. Loppa arbeiderparti vil påpeke at en slik etablering vil være å flytte et eksisterende trafikknutepunkt fra Øksfjord i Loppa kommune til Langnes i Alta kommune. Dette vil i så fall ha flere konsekvenser enn de Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi nevner i intervju med NRK 04.03.

Det har blitt skrevet at både Loppa og Hasvik kommuner ønsker direkte fergetrafikk til Alta. Direkte fergetrafikk med Alta har ikke blitt fremmet som noe ønske fra Loppa kommune.

Alternativet er ikke konsekvensvurdert av vedtaksføre organ  i Loppa kommune eller lokalt næringsliv. Bortfall av transport med ferge mellom Øksfjord og Hasvik vil få store konsekvenser for næringslivet I Øksfjord.  Endringer i fergesambandet i trekanten Øksfjord- Hasvik –Vestre Loppa vil kunne medføre reduksjoner i tilbudet til Vestre –Loppa, da ei ferge mellom Hasvik og Langnes vil bruke mer enn dobbelt så lang tid som dagens ferge bruker Hasvik-Øksfjord. Er det tenkt å bruke flere ferger i sambandet?

Adkomsten til Øksfjord langs FV 882 skal utbedres. Rassikring skal gjennomføres  i perioden 2019 – 2022. Det er avsatt 160 mill. kr. til formålet. I tillegg gjenstår punktutbedringer og utbedringer av stigninger på strekninga ØksfjordbotnTappeluft.                                                                                            

De største utfordringene for helårs tungtrafikk for transport av fisk fra Hasvik kommune ligger på Sørøya, så dette vil ikke løses med eventuell framtidig fergetransport Hasvik-Langnes.

Loppa arbeiderparti mener at  vurderingen av konsekvensene med å flytte et trafikknutepunkt fra Øksfjord til Langnes er sterkt forenklet, slik det blir omtalt av samferdselsjef Holm- Varsi

Bård Jahr

Fungerende leder

Loppa Ap