– Enig med politimesteren om politiutdanning

– Utdanning i Kautokeino kan kombineres med praksis i Kirkenes, skriver Kristin Rajala.

Illustrasjonsfoto  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Meninger

Jeg kjenner mange lærere som har tatt utdannelsen sin desentralisert, via lokale studiesentre samtidig som de har samlinger på campus på diverse universitet eller høyskoler. Dette har gjort det lettere flere steder å få stabile, utdannede lærere med god kunnskap om lokale forhold.

Finnmarkssykehuset har også i samarbeid med Universitetet i Tromsø, fått desentralisert deler av medisinutdanningen til Hammerfest sykehus. Dette med håp i at det både skal bli lettere å rekruttere og beholde leger, til alle lokalisasjonene i Finnmarkssykehuset.

STØTTER UTSPILL FRA HÆTTA: Kristine Rajala  Foto: Privat

I Finnmark og også i mindre sentrale deler av Troms, kan det å ta utdanning kreve at du bare i løpet av det videregående løpet må flytte 2-3 ganger, for å få tatt den utdanningen du ønsker. Dette er ressurskrevende, og kan også være dyrt. Mange velger derfor kanskje ikke den utdanningen de egentlig vil, men en utdanning som er lettere å ta utfra hvor de bor.

Stabile ansatte i politiet med god kunnskap om lokale forhold, med kunnskap om hva de vil si å bo og jobbe i små miljøer, der alle kjenner alle, er også viktig for å få et godt og trygt lokalsamfunn.

En bør derfor legge til rette for at folk skal kunne utdanne seg til politi i rimelig nærhet til der de bor.

Politimester Ellen Katrine Hætta skriver i et innlegg i Altaposten at det er på tide å tenke nytt i politiutdanningen, og søke å desentralisere denne utdanningen også. Hun foreslår at Samisk Høyskole i Kautokeino kan være høyskole som bør satse på dette. Også for å få inn den samiske dimensjonen, som er en svært viktig kunnskap å ha for politi som jobber i de kjernesamiske områdene, men også for resten av landet, da det bor samer overalt i Norge.

 Jeg er helt enig med Hætta, og tror dette kan være en utmerket måte å styrke både politiutdanningen og også for å rekruttere og beholde gode politifolk på mindre steder i Troms og Finnmark.

En kan også kombinere en slik utdanning i Kautokeino med fast praksis i Sør-Varanger og den svært viktige grensen til vårt naboland i øst. Også i en slik kommune er det veldig viktig med politifolk som kjenner til hvordan det er å bo i en slik grensekommune, noe som er unikt i Norge.

Tana Arbeiderparti ønsker å ta dette innspillet med oss til Arbeiderpartiet sentralt, og jobbe videre med å få på plass en desentralisert politiutdanning, der vi i distriktene kan utdanne våre egne til gode, stabile politifolk, som vil fra stor nytte av sin lokalkunnskap, til beste for samfunn og innbyggere.