– Hva mener dagens hovedutvalg i helsesaker?

– Frustrasjonen bare øker år etter år, skriver Svein Berg.

FRUSTRERT: Svein Berg (Frp).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Etter å ha stilt dette spørsmålet noen ganger har frustrasjon bare økt år etter år. Nå er denne politiske perioden snart slutt og nytt valg kommer til høsten. Dagens utvalg styres av AP (3stk), Uavhengig (1), KrF(1). Opposisjon, FrP (2), H (1) og V (1).

Håper den nye ledelsen av dette hovedutvalget skifter kurs. I dag vet ikke opposisjon noen ting om de store sakene og problemene for folket før vi les om dem i media. Er det slik vi skal fortsette i neste periode?

Skal prøve å være kort og konkret. Har hele tiden trodd at det var dette hovedutvalget som skulle komme med gode løsninger i form av innstillinger i helse og sosial saker. Men her har jeg nok tatt kraftig feil. Hovedutvalget for Helse og Sosial har aldri fått følgende saker på sakskartet til diskusjon og innstilling til Formannskap/Kommunestyret eller til andre offentlige helseinstanser.

Omstillingsprosjektet

Her var ikke hovedutvalget en høringspart i et så viktig arbeidet. Her ba jeg om at hovedutvalget fikk være med på høringer men svaret var nei. Som de fleste vet er det dette hovedutvalget som i gjentatte år har hatt store overforbruk. Bare de siste 2 år har dette utvalget hatt et overforbruk på ca. 46 - 48mill pr år. Da er det bemerkelsesverdig at ikke dette utvalget en gang har vært høringspart under omstillings arbeidet. Vi fikk saken til behandling når den var ferdig utredet, nesten som en orienteringssak. Under denne behandlingen fikk FrP hovedutvalget med på å videreføre fysioterapeut-opptrappinga som var foreslått nedlagt.

Ambulanse garasje på Skaidi og møtekjøring av ambulanser

Heller ikke i en så viktig sak for pasientene blir hovedutvalget tatt med i diskusjon og uttalelse.         Her velger politisk ledelse og sende saken rett til Formannskapet. Hva gjør vi med et fag utvalg når dette ikke blir brukt. Trodde det var i slike saker dette utvalget skulle ha meninger og komme med tydelige anbefalinger til det beste for pasientene. Tydeligvis er dette helt uinteressant for politisk ledelse.

Akutt, fødeavdeling og stedlig ledelse ved Klinikk Alta

Når ikke en så viktig sak blir satt på sakskartet til dette hovedutvalget kan man bare lure på hva politisk ledelse og posisjonspartiene i dette hovedutvalget egentlig mener med et slikt politisk organ. I dag kommer det dessverre motstridene uttalelser fra de forskjellige partiene om løsninger. Snart må vi enes om en strategi og slutte å skylde på hverandre politisk. Her må nok politisk ledelse snart innse at det er andre som styrer helse Norge. Dermed må politisk ledelse samkjøre et politisk krav om disse funksjonene til befolkningen. Slik vi fremstår i dag politisk er vi bare tapere i dette folkekravet.

Frustrasjoner fra ansatte leger også i spesialist helsetjenesten

Dette må vi i opposisjon lese om i media. Nå har 3-4 fastleger sluttet og flere er på tur til å slutte. Vi leste at hjertespesialisten var overarbeidet, nå er det Øre, nese og hals-spesialisten som slutter pga overarbeidelse. Hvorfor får vi ikke vite om hva som gjøres for å ta tak i slike problem. Det hadde vel vært på sin plass at slike problem ble løftet inn i dette politiske fagutvalget.

Neida, disse overnevnte problemene jobber vi med i administrasjon og på bakrommet. Opposisjon må ikke tas med på råd, dem kan jo plutselig ha noen gode råd som dem får æren for og det er jo fysj, fysj politisk.

Håper noen tenker seg om og gjør noe med disse politiske problemene i vår kommune. Det er pasientene og våre egne velgere som lider under et slikt styresett.

Svein Yngvar Berg, Alta FrP

Medlem hovedutvalget for Helse og Sosial