– Finnmarksløpet gir fantastisk markedsføring

– Arrangementer en viktig del av reiselivet, skriver Kristin Krohn Devold foran dagens NHO-konferanse i Alta.

HYLLER FINNMARKSLØPET: Adm. direltør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.  Foto: NHO Reiseliv

Meninger

Som en viktig del av reiselivet bidrar arrangementer til både bolyst, trivsel og penger i kommunekassa.

Arrangementer som festivaler, store konferanser og idrettsbegivenheter har gjennom mange år vært med på å skape viktige møteplasser for mennesker og lokalsamfunn. Dette er i dag reiseliv, og den delen av reiselivet med sterkest vekst. Fra gammelt av var arrangementer ofte relatert til når innhøstingen på gårdene var ferdig, eller som religiøse seremonier og feiringer generelt. I dag er arrangementer – som Vinjerock, Bislett Games, Parabere Forum eller Finnmarksløpet – en integrert motor i reiselivsnæringen.

De fleste reiselivsbedrifter lever av både lokale og tilreisende kunder. En arrangementsgjest er både lokal og tilreisende, som restaurantgjesten. Et årlig arrangement som Moldejazz, Jugendfest, Kongsberg Jazzfestival og Palmesus gir viktig stedsidentitet for både fastboende og besøkende.

Antall arrangementer har siden 1980- tallet vokst både i Nord-Norge og Norge generelt, og flere arrangementer har nådd et høyt internasjonalt nivå. Sykkelrittet Arctic Race skapte ifølge arrangørene omsetning for norsk næringsliv på over 93 millioner kroner i 2016.

Finnmarksløpet i Alta gir fantastisk markedsføring av fylket både nasjonalt og internasjonalt, og gir ringvirkninger i hele Finnmark. Arrangementer som Finnmarksløpet bidrar til at reiselivet i en enkeltkommune som Alta årlig kan generere 14 millioner kroner i person-skatteinntekter til kommunen, og sikre arbeidsplasser til 725 personer i næringen.

Over hele Norge har NHO Reiselivs arrangementsmedlemmer skapt bolyst, trivsel og verdier. Både lokalbefolkning og gjester må ha med seg Palmesus, Peer Gynt-spelet eller Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Der arrangementer og festivaler tidligere stod med lua i hånda og ba om støtte fra lokale hoteller, er det nå hotellene som sammen med opplevelses-arrangørene planlegger sine priser og kampanjer utfra viktige lokale «happenings».

Det er viktigere enn noen gang at lokalpolitikere lager gode nok rammebetingelser for reiselivsaktørene. Det innebærer å redusere skjemaveldet, og vektlegge veiledning, støtte og ja-holdning i kontakten med reiselivsbedriftene. På den måten kan reiselivet fortsette å skape arbeidsplasser og skatteinntekter, hindre fraflytting, rekruttere nye innbyggere og være kommunenes beste venn.

Kristin Krohn Devold

Administrerende direktør

NHO Reiseliv