– Ta til vett!

– Trekk tilbake driftskonsesjonen, skriver Naturvernforbundet i Vest-Finnmark.

NEI TIL GRUVEDRIFT: Fra venstre: Annie Henriksen (leder), Anne-Karin Daniloff, Frode Elias Lindal og Leif Wasskog i Naturvernforbundet fortsetter kampen mot Nussir. Her har de kake for å markere at det er 40 år siden Altakampen.  Foto: Naturvernforbundet

Meninger

Vi minner om at kloden og våre økosystemer er i en alvorlig og sårbar tilstand! 

Miljøgifter og tungmetaller gir sykdom og død i økosystemet, et system vi vi mennesker er en del av. Miljøgiftene følger hav- og luftstrømmer nordover og akkumuleres i næringskjeden vår. Hvorfor frarådes gravide og ammende i Norge blant annet å spise fiskelever? Nær halvparten av jordas arter har forsvunnet på kort tid.  Og her har vi ikke en gang nevnt det tunge og mørke bakteppet klimaendringene utgjør.

Hvordan er det mulig å gi tillatelse til giftig gruvedrift i Repparfjorden?

En del av naturen består av metaller og mineraler som f.eks. kobber, jern eller svovelkis. Dette siver ut fra fjellgrunnen vår. I passe mengder er det livgivende. Ei som nærer seg av dette er Rødsildra, vårens første og kanskje vakreste blomst. På nakent fjell hilser hun reinen velkommen fra vinterbeite. Sist det var gruvedrift her i fjellet støvet hun ned, og reinen fikk lungebetennelse. Fisk og planter døde. Gyteområder for skrei og torsk ble drept.  Kobbergruva forstyrret den fine balansen i naturen.

Den ansvarlige ministeren, Torbjørn R. Isaksen, tar i bruk retorisk ladede begrep når han forsvarer Nussir med «det grønne skiftet». Her benytter Isaksen seg av begrep han i realiteten ødelegger, og nok aldri har forstått rekkevidden av. 

Det er noe ufattelig lite grønt ved det å dumpe giftig avfall i en nasjonal laksefjord.  Vi kan ikke tillate at tradisjonsrike og bærekraftige næringer som reindrift og fiske skal presses ut på grunn av gruvedrift i Repparfjorden. Naturmangfoldet i Repparfjorden må forvaltes på en skikkelig måte for vår etterslekt. Årsmøtet ber om respekt for vårt folkevalgte Sametings avvisning av Nussir ASAs gruvedriftplaner. 

Ta til vett, trekk konsesjonen tilbake!

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark

Årsmøtet