– Dette er ren trakassering av pasienter fra Alta

– Politikerne må våkne, skriver Knut Thomassen.

KOMMENTERER PASIENTREISER: Knut Oddmund Thomassen.   Foto: Lill Vivian Hansen

Meninger

Helse Nord har forstått at et feilplassert sykehus i Vest-Finnmark ikke er drivverdig hvis altaværingene benytter seg av fritt sykehusvalg. Det er et enkelt regnestykke siden det er i Alta hovedtyngden av pasienter befinner seg.

Fritt sykehusvalg kan de ikke gjøre noe med, men de har tatt i bruk andre midler for å gjøre det så vanskelig som mulig for altaværingene å benytte seg av denne muligheten. De har valgt å kjøpe flybilletter fra SAS som kun daglig har en tidligavgang til Tromsø kl 0735 med retur kl 2210. Men selv om SAS kan fly litt billigere enn Widerøe på denne strekningen, så fører merutgifter på en slik lang dagsreise til at det ikke er noe å tjene på dette. Så er det ikke heller av økonomiske grunner man velger å gjøre det på denne måten, men hensikten er å stoppe pasientflukten fra Hammerfest til Tromsø.

Hvor langt kan helseforetaket gå for å nå sitt mål. Det de her gjør må sees som en ren trakassering av pasienter fra altaområdet. Mange har bare et kortvarig opphold på sykehuset for behandling eller utredning. De forlater gjerne sykehuset etter at de er ferdige og har hverken lyst eller helse til en bytur, men drar til flyplassen i håp om å komme seg hjem så fort som mulig. Dessverre blir de avvist, selv om det ene etter det andre Widerøe fly setter kurs mot Alta. I verste fall får mange en ventetid på 10-12 timer. Veldig ofte er dette kveldsflyet også forsinket siden det har vært i trafikk hele dagen og berøres av forsinkelser som har oppstått. Selv for friske folk er dette en lidelse. Og helt klart forverrer det sykdomsbilde til pasienter uansett hva som feiler dem.

Nå må politikerne våre våkne opp. Det må da være en grense for akseptabel ventetid etter at man er ferdig på sykehuset, for dagens praksis grenser til mishandling av syke mennesker. Det må da være lover og regler som beskytter pasienter mot den slags overgrep fra de som sitter og styrer det hele. Vi må kunne forlange at våre folkevalgte gjør alt for å få stoppet galskapen.

Naturligvis skulle legestanden i Alta på vegne av sine pasienter ha tatt opp denne saken for lenge siden. Men det at de ikke gjør noe forteller vel sitt. Jeg vet godt at noen kan få bekreftelse fra legen om transport som passer til timeavtalen med sykehuset. Men hva med alle de andre?

Kanskje resepten for legene er at de blir med på en pasientreise som fører med seg en ventetid på 10 timer på flyplassen etter endt sykehusbesøk. Da trur jeg at de konsekvent hadde talt pasientens sak ovenfor pasientreiser og sørget for hjemreise med første mulighet. For ingen har helsemessig godt av å sitte time etter time å vente på siste fly hjem.

Den belastningen må syke mennesker være spart for, i tillegg til alle andre plager. Selv om dette ikke berører oss alle, så kan vi bry oss, og gjøre noe med det. Som en kjent dikter skriver: "Du må ikke så inderlig vel, tåle den urett som ikke rammer deg selv".

Knut Thomassen