– Trodde det var trykkfeil eller tastefeil

– Årets valgflesk fra Ap og SV, skriver Edvard Romsdal.

UTMELDT JOKER: Edvard Romsdal reagerer på økningen i eiendomsskatten. 

Meninger

I dag mottok jeg regningen på den nye eiendomsskatten fra Alta kommune. Snakk om feit valgflesk. En økning på eiendomsskatten fra i fjor til i år på 91,3 %.  Det første som slår meg er at dette må skyldes enten en trykkfeil eller en tastefeil. Dersom dette likevel er riktig, må de nok se langt etter taburetter i kommunestyre ved valget til høsten. Man kan saktens lure på om de har kommet med aprilspøken for tidlig.

Arbeidepartiet har etter at de mistet makten i Stortinget gnålt om  den borgerlige regjeringens skattelette til rikfolk. Denne ekstra skattebyrden Alta Ap og SV nå påfører innbyggerne i vår kommune er en skatt som rammer blindt og spesielt de som allerede sliter med økonomien. Svaret  fra den politiske eliten i Ap og SV blir vel at de som ikke har råd til denne skatten får heller selge hus og hjem å flytte på hybel.  

Denne skatten tar ikke hensyn til minstepensjonister eller pensjonister som kanskje sitter alene med hus og hjem. Alderspensjonen følger heller ikke vanlig lønns – og prisstigning, men fastsettes av Stortinget. Faktum er at pensjonen over flere år har sakket akterut. Dette rammer også de som har spinket og spart i mange år for å skaffe seg et hjem og har lån og avdrag hvor rentenivået ikke er forutsigbart over tid.

  Det vi antakelig må forvente er en økning på 3-4 %  rente på  boliglån de nærmeste årene. Å eie en bolig innebærer ganske store utgifter som samlet sett betyr  atskillige tusen kroner  i forsikringer, andre kommunale avgifter, energi og vedlikehold m.v. Da blir det helt urimelig at boligen skal belastes med eiendomsskatt på toppen av alt dette. Boligen gir ingen inntekt og den eventuelle verdiøkningen den får den dagen den eventuelt selges bør anses som sparepenger man har brukt kanskje flere tiår på å oppnå. 

Det er betimelig å spørre seg om ikke Ap og SV bør se nærmere på hvordan og de bruker våre skattepenger. Det er neppe lurt å bruk millioner av kroner på å fylle stein i sjøen som  hverken Avinor eller samferdselsdepartementet viser interesse for. Likevel ønsker man  at dette skal fortsette. Man kan saktens også lure på om det er lurt å bygge en storskole som ingen foreldre vil ha og som sannsynligvis kommunen ikke har råd til.

Det ryktes at Alta kommune skal starte utkjøring av mat fra et storkjøkken til sykehjem og kommunale boliger. Hvis det er dette som skal til for å berge kommuneøkonomien da har politikerne våre spilt falitt. Kan det også være en ide å se litt på størrelsen på administrasjonen før man også ansetter en kommunikasjonsmedarbeider.  Økningen av gebyrer for saksbehandling av diverse søknader ser ut til å vokse i takt med antall ansatte uten at dette ser ut til å gi utslag i effektiviteten.   Dersom Alta kommunes økonomi er kommet inn i en desperat situasjon er neppe eiendomsskatt det lureste trekket de har funnet på.

Skitt komunevalg.

Edvard Romsdal