– Retorikken har gått fra skal til muligens. Man er altså ikke lengre like bastant

Foretakstillitsvalgt Fagforbundet, Ole I. Hansen, skal møte helseministeren på nytt om noen dager.

TYDELIG: Foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset, Ole I. Hansen var i samtaler med helseminister Bent Høye da han besøkte Hammerfest i februar. Olsen sier Høye er satt i forlegenhet av egen regjering.  Foto: Privat

Meninger

Tirsdag 12. februar hadde Finnmark besøk av Helseminister Bent Høie, temaet var den nye regjeringsplattformen og formuleringen «I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

Nå er dette forslått, dårlig mottatt, og faglig avvist, og man kunne håpe at saken ble stoppet med dette. Men så enkelt er det ikke. Retorikken har gått fra at dette skal gjennomføres til at det muligens skal gjennomføres hvis utredning viser at dette er hensiktsmessig. Man er altså ikke lengre så bastant, og det er bra.

Argumentet med at dette skal sees på i forbindelse med regionsreformen har man begynt å distansere seg fra. Dette ville hatt store nasjonale konsekvenser, ikke bare i sør- og vest-landet, men også i Nord-Norge med Narvik`s plassering i foretaksmodellen og en del andre faktorer. Andre argumenter som «styrking av UNN», «unødvendig administrasjon», «kvalitet», «bedre tjenestetilbud», «faglig utvikling», «bedre pasienttilbud» m.m. har også etter hvert blitt sterkt nedtonet, blant annet fordi dette ikke stemmer med virkeligheten, eller fordi dette er argumenter som taler for å beholde dagens administrative struktur. Nærhet til det som skjer er viktig.

Helseministeren var klar på at Finnmarkssykehuset hadde gjort en god jobb i forhold til desentraliserte tilbud, UNN sin hovedfunksjon er sentralisering av avansert behandling. I Finnmark er det i tillegg til sykehusene i Kirkenes og Hammerfest, gode desentraliserte tilbud både i Alta og Karasjok innenfor somatikk, man har også bygd opp psykiatrien i nevnte kommuner samt i Tana. Det siste på tapetet er oppstart av dialysebehandling i Lakselv. Man har en god desentralisert prehospital tjeneste.

Helseministeren var også klar på at sykehusstrukturen står fast, Kirkenes skal være lokalsykehus for Øst-Finnmark, og Hammerfest for Vest-Finnmark. I Vest-Finnmark bygger man i tillegg opp i Alta slik at man får et mye bedre pasienttilbud der enn man er vant med mange andre steder.

Finnmarkssykehuset har godt over 100 dyktige ansatte i Alta. Der forundrer med derfor svært at kommunestyre i samme kommune mener at det er bedre at disse administrerers fra Tromsø enn at de administreres fra Finnmark og Alta. Har man ikke tro på egne krefter og lokal styring? Naturlig nok ønsker ikke UNN å være noe lokalsykehus for Finnmark, de har evig nok med sine egne oppgaver i dag. 

UNN er en bauta i Nord-Norsk helsevesen. Ett av problemene for UNN og andre foretak er underfinansiering i forhold til ønsker og behov. For UNN sitt vedkommende betyr det at de i verste fall må kutte i overkant av 200 millioner i sine budsjett for 2019. Man har også fått med seg at de nå ha innsamling til nødvendig utstyr i ambulanser. I en slik situasjon m/evt. sammenslåing, er det noen som tror Finnmark distriktene kommer bedre ut enn i dag. Neppe, UNN har viktige funksjoner som må bli prioritert i slike situasjoner, og vi vil oppleve en ytterligere sentralisering av spesialisthelsetjenester. 

En av de siste forståsegpåerne som har prøvd seg i debatten er Stortingsrepresentant Marianne Haukland. Det siste hun kunne melde var at sammenslåingen skulle gjennomføres, men de måtte finne ut hvordan. At man ikke vet hvordan dette skal gjennomføres, viser jo også at man ikke vet hva man holder på med. Tvilsomme politiske ønskemål og vedtak som baserer seg på «skyt først, og la være å spør etterpå» er lite gjennomtenkt, har null forankring og virker helt meningsløst.

Møte med ministeren var interessant. Aldri har jeg opplevd at en minister som har virket både klar og stødig er satt så i forlegenhet av sin egen regjering pga. en lite gjennomtenkt og ødeleggende hestehandel.

Hva som skjer videre blir spennende å se. Undertegnede har nå fått audiens hos helseministeren om noen dager, og ser frem til dette og ytterligere avklaringer. Satser på at fornuften råder til slutt.

Av

Ole Ingvald Hansen, Foretakstillitsvalgt Fagforbundet Finnmarkssykehuset HF