– Klinikk Alta må bli et fullverdig lokalsykehus

Finnmark og Troms Venstre er tydelige i sitt krav.

SYKEHUS: Toppkandidatene i Troms og Finnmark Venstre, Trine Noodt og Irene Dahl, mener Klinikk Alta må bli et fullverdig lokalsykehus, med akutt- og fødeavdeling. 

Meninger

Sykehus i AltaRegionreformen er et stort skritt i riktig retning for å demokratisere Norge. Vi finner det derfor naturlig at man i denne sammenheng også utreder en overføring av spsialisthelsetjenester til fylkesnivå.

Regionreformen åpner for å se på pasientgrunnlag over den gamle fylkesgrensen, og dermed også kunne gi flere innbyggere nærhet til viktige sykehustjenester. I Troms og Finnmark har vi i dag et stort geografisk område der innbyggerne ikke har likeverdige helsetjenester i forhold til resten av det nye fylket, og resten av landet. I tillegg til store avstander, har en også flere værutsatte strekninger som gir særlige utfordringer i akutte situasjoner. Et lokalsykehus i Alta vil bidra til å gi rundt 35.000 innbyggere en nærhet til sykehustjenester de ikke har idag, og det vil kunne avlaste UNN som lokalsykehus.

Troms og Finnmark Venstre mener Klinikk Alta må bli et fullverdig lokalsykehus, med akutt- og fødeavdeling, for Kautokeino og hele Alta-regionen.

Venstre setter pasienten i sentrum!


Trine Noodt og Irene Dahl

1. og 2.kandidat for

Troms og Finnmark Venstre