– Oppnår ingenting med sitt skadeverk

– Siste kvelden på Granavolden hestehandlet de fire storbypartiene seg fram at nettselskapenes kunder – lokalsamfunnene - nå skal få lide.

Illustrasjonsfoto: Berit Keilen / NTB scanpix 

Meninger

Direktør i Alta kraftlag, Per Erik Ramstad, med nytt svar i en løpende debatt  med  Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen innføring av funksjonelt skille.

Siste kvelden på Granavolden hestehandlet de fire storbypartiene seg fram at nettselskapenes kunder – lokalsamfunnene - nå skal få lide. Før de gikk til frokosten hvor det visstnok ble servert bitre kameler – nok til alle sammen.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen var forrige torsdag ute med sitt andre svar i Altaposten, han svarer på min kritikk av regjeringens skadelige politikk mot distriktseverk.

Direktør i Alta Kraftlag Per-Erik Ramstad  Foto: Martin Hovden

 

Det er to ting jeg faktisk setter pris på med Gaarder Knudsens innlegg, det ene er at han faktisk tar seg tid til å svare på kritikken, det andre er at han er ærlig på at det er en «såkalt konsolidering» i bransjen som er regjeringens mål. «Konsolidering» betyr som kjent at nettselskaper skal slå seg sammen, og bli større.


– Må sikre klare skiller mellom nettselskaper og annen virksomhet

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen svarer direktøren i Alta Kraftlag

 

I dette andre innlegget sier statssekretæren:

I ny regjeringsplattform har vi slått klart fast at vi vil jobbe videre med å finne gode tiltak for å utjevne nettleien gjennom et godt organisert strømnett. I dette ligger klart at arbeidet med å sikre en konsolidering av bransjen videreføres. Arbeidet med selskapsmessig og funksjonelt skille vil være viktig i dette, nettopp for å kunne synliggjøre nettselskapenes reelle kostnadssider og på den måten kunne sikre at det blir enda mer attraktivt å kunne slå seg sammen."

Det faktiske innholdet i de to første setningene, er at regjeringen vil utjevne forskjellene i nettleien i Norge gjennom å endre organiseringen av strømnettet - de skal «sikre en konsolidering». Regjeringen skal altså sette i verk tiltak som gjør at nettselskap slår seg sammen og blir større, dette skal så føre til at nettleien til kundene bli lavere. Så langt er alt vel.

Når vi ser på de tiltakene regjeringen har funnet det hensiktsmessig å benytte for å oppnå denne konsolideringen, blir det mer bekymringsfullt. Her er ingen såkalte «incentivordninger», altså ingen «gulrøtter», som skal motivere nettselskapenes eiere til å følge regjeringen politiske visjon. Dette er tankevekkende. Dersom den «konsolideringen» regjeringen ønsker er så fordelaktig for kunder og eiere, burde det være mulig å få dette til gjennom frivillige og positive prosesser.

Det eneste virkemidlet regjeringen har kommet fram til er at de skal påtvinge nettselskapene et tyngende byråkrati. Dette skal føre til at de minste nettselskapene «bukker under» og slår seg sammen. Dette vil selvsagt ta tid, og eierne i nettselskapene vil se sine verdier forvitre og kundene lide, før regjeringen eventuelt oppnår at noen slår seg sammen.

I Granavolden-erklæringen er de fire partiene enige om at alle nettselskaper med flere enn 10.000 kunder skal bli påtvunget dette byråkratiet. Spørsmålet er da, hva kommer regjeringen mest sannsynlig til å oppnå? 

I Norge er det 25 nettselskaper med et kundeantall på mellom 10.000 – 30.000, som nå blir omfattet av dette. Disse må innføre et helt unødvendig byråkrati, som vil øke nettleia og redusere service og beredskap. Alta Kraftlag og de 24 andre kommer ikke til å «bukke under» eller slå oss sammen av denne grunn, men vi får dårligere rammebetingelser - som går ut over kunder og samfunn. Alle disse lokalsamfunnene og alle kundene er i Distrikts-Norge.

De 60 – 70 minste nettselskapene i landet slipper heldigvis dette skillet, i denne andre omkamprunden i alle fall. Det virkelig paradoksale her er at noen av disse minste nettselskapene i dag er i prosesser hvor de vurder å seg sammen, slik regjeringen ønsker. Dersom de etter sammenslåingen ender opp med over 10.000 kunder, vil også de bli omfattet av tvangsbyråkratiet. Partienes lite gjennomtenkte kompromiss kan dermed resultere i at disse nettselskapene likevel ikke gjør slik regjeringen ønsker – konsoliderer. Man risikerer altså å ikke oppnå noe som helst, gjennom dette politiske skadeverket.

Tilbudet om besøk hos oss i Alta Kraftlag, til statssekretæren og hans kollegaer, står ved lag.