– For lut og kaldt vann til fosterhjem

– Barna går garantert i minus, skriver Raymond Londal.

REAGERER: Raymond Londal mener kutt i faste satser til fosterhjem vil slå uheldig ut.  Foto: Even Martinsen

Meninger

Rådmannen foreslår å kutte dagens faste satser til fosterhjem og spare over 2 millioner årlig på det. Om det har vært vanskelig å finne fosterhjem før, blir det ikke lettere nå og flere barn i en vanskelig situasjon risikerer å måtte bo på institusjon, som ikke er billig.

I dag er det ca. 23 kommunale fosterhjem. De har en frikjøpsordning og Alta kommune har fulgt KS sine satser. Rådmannen foreslår nå å kutte ordningen med frikjøp og kun videreføre å dekke utgifter og arbeidsgodtgjøring. Det mener rådmannen vi vil spare 2,2 millioner hvert år på å gjøre.

Det er vanskelig å rekruttere nye fosterhjem. Selv om de har blitt frikjøpt, inngår ikke pensjon. Å få dekket utgifter regnes ikke som inntekt. Det rådmannen nå legger opp til, vil gjøre det vanskeligere å rekruttere nye fosterhjem. Kommunens kostnader til å rekruttere nye fosterhjem vil gå opp og skulle det ikke være et ledig fosterhjem når behovet oppstår, vil kostbare institusjonsplasser bli alternativet.

Rådmannens forslag vil kutte kostnader ett sted i budsjettet, men merutgifter vil dukke opp andre steder. I beste fall går dette i null, men for barna vil det garantert gå i minus.

Barnevernet ligger på 314. plass ifølge kommunebarometeret. Mye bør bli bedre hvis vi skal kunne levere et tryggere tilbud. Da bør ikke første tanke være å sparke bein under det viktige tilbudet våre kommunale fosterhjem tilbyr.

Ingen står i kø for å bli et fosterhjem. Å kutte over 2 millioner gjør det bare vanskeligere og betyr kun merutgifter andre steder. Så viktig et godt hjem er for barn i en vanskelig situasjon, kan vi ikke la våre kommunale fosterhjem gå for lut og kaldt vann.

Raymond Londal

kommunestyrerep.

Alta Venstre