– Konsekvensen av å nekte konsekvensutredninger

– Man risikerer å møte seg selv i døra, skriver Magnar Leinan.

Illustrasjonsbilde  Foto: Finnmarkssykehuset

Magnar Leinan.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Etter at regjeringen har foreslått å legge Finnmarkssykehuset inn under Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har det blåst opp til en ny helsepolitisk storm i vårt nye storfylke.

Mens et samstemt medisinsk fagmiljø i Tromsø og Hammerfest har gått hardt ut og kritisert forslaget, ivrig assistert av de tillitsvalgte i Fagforbundet, har meningene blant folk flest vært delte. Og skillelinjene har vært svært tydelige; i Alta-/Kautokeino-regionen har jubelen nærmest stått i taket – nesten uavhengig av folks politiske ståsted ellers – mens man i Hammerfest og store deler av det øvrige Finnmark har vært negative til den foreslåtte omorganiseringen.

Hvorfor er det blitt slik? En del politikere fra nærmest hele den politiske skala, i en uskjønn allianse med nettroll av ymse slag, har i årevis harselert, gjort narr av og avvist kravet fra folk i Alta og distriktene omkring om en helhetlig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Bekymring for tap av arbeidsplasser har fått lov til å stanse et faktabasert beslutningsgrunnlag for en best mulig helsetjeneste i fylket.

Spørsmålet om organisering av sykehusene og sykehustjenestene er selvfølgelig slett ikke noe å le av; tvert imot er det et bokstavelig talt dødsens alvorlig tema. Men det er likevel vanskelig å la være å dra på smilebåndet av det faktum at de som i årevis har kjempet med nebb og klør mot en konsekvensutredning av fremtidig sykehusstruktur, nå er de som står i fremste rekke med hissige anklager om manglende prosesser og høylytte krav om utredninger.

Det går en nemesis gjennom livet, skrev damene i Pasientfokus i et leserinnlegg i forrige uke, med klar adresse til enkelte ordførere og en del andre politikere. Eller sagt med andre ord: Konsekvensen av å nekte konsekvensutredninger er at man plutselig risikerer å møte seg selv i døra…

Magnar Leinan