– Jeg er en av de Loppa kommune trenger. En tilflyttet ung kvinne i fruktbar alder

Vi begynner å telle på knappene, vil det være mulig for oss å fortsette å bo her, skriver Stina Pedersen.

ENGASJERER SEG: Stina Beathe L. Pedersen trives i Øksfjord og Loppa. Nå tar hun til orde for at flere engasjerer seg politisk i framtiden til kommunen. (Illustrasjonsbilde) 

Meninger

Jeg er en av de Loppa kommune trenger. En tilflyttet ung kvinne i fruktbar alder, med utdannelse. Hvis kommunen vår skal overleve i framtiden trengs det flere slike. Jeg har heldigvis stor motivasjon for å bo her. Øksfjord var stedet jeg tilbragte sommerferiene mine som barn og det vil alltid ha et preg av barnedommens romantikk over seg for meg. Naturen, menneskene og familien har holdt meg her i seks år.

I løpet av disse årene har jeg og mannen min etablert oss, kjøpt hus og fått to barn. Vi har begge fått oss faste jobber her og har et ønske om å bli til vi blir gamle. Men selv vi begynner å telle på knappene, vil det være mulig for oss å fortsette å bo her. Får barna de beste mulighetene til å utvikle sitt potensiale og idenitet her? Får jeg nok faglig utvikling og inspirasjon i jobben min til at motivasjonen holdes oppe? Vil det finnes nok folk til at vi kan ha et rikt sosialt liv som gir bolyst? Skal vi orke å legge penger i vedlikehold og oppgradering av huset?

Etter mange runder med meg selv og mannen min de siste årene kommer vi fram til at ja, det å bli her inngår i familiens 5-årsplan. Det at kommunen nå har innført gratis barnehage og SFO som et prøveprosjekt er en motiverende faktor. Det å gi småbarnsfamiliene større økonomisk handlingsrom gir oss større mulighet til å få flere barn og bruke pengene våre på å gi innhold i tilværelsen til voksne og barn. For meg har spørsmålet om å fortsette å bo her kokt ned til hvilke opplevelser jeg ønsker å fylle mitt og barnas liv med.

Her kan vi bo i vårt eget hus, ha bil og campingvogn uten å være gjeldsslaver. Det gir rom for å kunne fylle fritiden og ferier med flere gode opplevelser. Vi har mange fine muligheter i hverdagen med å bo så tett på naturen. Vi har også et aktivt idrettslag som gir et godt tilbud til barna med svømming, ski, fotball m.m. Vi har fått et fantastisk opplegg rundt Perleturer med turer som passer både store og små. Vi har en levende kulturskole som gir bygdas musikk- dans- og dramatalenter utviklingsmuligheter. Vi har gode mennesker som er flinke til å ta ansvar og initiativ for å holde bolysta oppe med ulike arrangementer for store og små.

Det funker sånn som det er nå, men vi har ikke råd til å miste flere folk eller tilbud. Og jeg innser at dersom jeg skal kunne fortsette å bo her må også jeg ta et større ansvar. Det å være politisk aktiv et ikke det som har fristet meg mest. Jeg kan ærlig si at politikkens intriger og maktkamper ikke er forlokkende. Ei heller flisespikkeriet rundt hvordan vedtak skal formuleres og ordvalg som skal debateres opp og i mente. Det å skulle stå på talerstolen virker mildt sagt skremmende. Men slik situasjonen er i kommunen nå ser jeg at det er nødvendig for at kommunen skal utvikle seg i en retning som gjør at jeg og familien min kan fortsette å bo her. Det er nødvendig at min stemme blir hørt, og er det ikke også nødvendig at din stemme blir hørt?

Kommunen og lokalsamfunnet vårt er under angrep på flere arenaer. Skal vi være med å styre utviklingen må vi legge hendene på rattet. Det handler om alt fra sammenslåing til båtruter. Det handler om tryggheten vi har i legeskyssbåten som nå skal ut på anbud. Det handler om å være med på å sikre en rettferdig fordeling av godene og utgiftene i kommunen. Det handler om det å kunne fortsette å bo her eller ikke.

Min oppfordring går til alle i Loppa kommune, kanskje særlig småbarnsfamiliene. Ønsker vi å fortsette å bo her og føle at vi og barna har meningsfylte hverdager er tidspunktet for å engasjere seg nå. Meld deg inn i et parti og still til valg i høst. Partiene i kommunen trenger å være av en viss størrelse for at det skal kunne være mulighet for gode diskusjoner, læring og utvikling. Både innad i partiene og mellom partiene. Jeg vil engasjere meg, men da er jeg avhengig av at også flere vil.


Håper vi ses til høsten!

Stina B. L. Pedersen

Loppa SV