Våre viktigste investeringer

– Vi satser der Ap, Sp og SV kutter, skriver Kent Gudmundsen (H).

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).  Foto: Høyre

Meninger

Skolepolitikk ligger i Høyres hjerte og sjel. Barnas oppvekst og muligheter til nå sitt potensiale er noe av det viktigste vi kan investere i som samfunn. Derfor prioriterer vi skole og tidlig innsats høyt i våre statsbudsjetter. Vi strekker oss hele tiden mot nye ideer og bedre løsninger slik at barna våre skal lære mer. En god skole er den beste investeringen i landets fremtid.

På vei inn i 2019 legger vi bak oss et år hvor det har blitt flere pedagoger og voksne i barnehagene, hvor det har blitt flere lærere og flere med fordypning i skolen, og hvor nye kvalitetstiltak har bidratt til å gi alle elever en bedre skolegang. Tidlig innsats helt fra barnehagen og kvaliteten i skolen blir derfor stadig bedre.

Når vi sender barna våre i barnehagen ønsker vi at de blir sett og føler seg trygge. Derfor har vi innført bemanningsnorm for å påse at alle kommuner har tilstrekkelig med voksne i barnehagen. Vi ønsker også at barna skal møte kompetente voksne som gir lærer barna våre sosial kompetanse og utvikler ferdigheter som forbereder dem til skolen. Derfor har vi også skjerpet pedagognormen slik at det faglige nivået i barnehagen er høyt nok. Nå ser vi at over 1.500 barnehagelærere har søkt om videreutdanning – 400 flere enn på samme tid i fjor. Regjeringens politikk virker.

Høyres visjon for skolen er å sette alle barn – uavhengig av foreldrenes inntekt eller bakgrunn – i stand til å leve ut sine drømmer for arbeidslivet. Ingenting betyr mer elevenes læring enn gode lærere. Derfor har etter- og videreutdanning av lærere vært et av Høyres viktigste prosjekt i regjering. Så langt har vår satsing gitt mer enn 27.000 lærere videreutdanning. Vi har også styrket flere karriereveier for lærere med innføring av lærerspesialister som blir doblet til 1200 lærerspesialister i 2019. Dette er tiltak som rødgrønne partier vil kutte i. Høyre er garantisten for kvalitet i skolen.

Barn har en utrolig evne til å lære. Noen ganger møter de likevel utfordringer med lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker eller andre plager som hindrer læring. Så lenge skolen tar grep tidlig kan mye likevel løse seg. Derfor innføres det plikt om at skolene må gi intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Nå er vi også i gang med å styrke hvordan vi innretter spesialundervisningen slik at flere skal få oppleve mestring og få hjelp tidlig til å oppleve læringsglede.

I fremtiden vil vi fortsatt trenge mange dyktige fagarbeidere. Derfor har vi økt lærlingtilskuddet slik at flere skal på læringsplass som vil gjøre utdanningen mer attraktiv. Fra 2020 blir det anledning til å spesialisere seg tidligere, og det blir mer yrkesretting av teorifagene for å gjøre de mer relevante. Regjeringens satsing på yrkesfag gjør at flere kan fullføre videregående opplæring og være kvalifisert for arbeidslivet.

På vei inn i det nye året kan vi slå fast at det betyr noe hvem som styrer landet. Vi satser der Ap, Sp og SV kutter. Det bør flere merke seg i et år hvor det også er lokal- og regionalvalg. Barn og unges oppvekst og utdanning er vår viktigste investering.

Kent Gudmundsen (Høyre)

Stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson