– Jeg trekker meg fra lokalpolitikken

– Det blir for krevende å drive med både lokal- og fylkespolitikk i tillegg til full jobb, skriver Rut Olsen (Frp).

Rut Olsen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Jeg trekker meg fra lokalpolitikken og ønsker å satse 100 prosent på fylkespolitikken, med forbehold om at Frp og velgere gir meg tillit.

Etter vel 16 år i Alta kommunestyret og 12 år i fylkespolitikken har jeg kjent på at det blir for krevende å drive både med lokal og fylkespolitikk i tillegg til at man skal ha full jobb. Derfor har jeg brukt mye av tiden før jul til å finne ut av veien videre i politikken.

Det skal heller ikke legges skjul på at det som skjedde under forrige valg og konstitueringen har gjort noe med min motivasjon for å fortsette lokalt i Alta. Dette unner jeg ikke noen politikere å oppleve igjen. Og håper for all ettertid at alle vi som søker politisk makt bestreber oss på å få den makten ut fra velgeres tillit og stemmer. Slikt skaper politikerforakt og gjør fort at både folk og politikere selv mister troen på valg og demokrati.

Det jeg der i mot er kjempemotivert for å ta løs på er den nye regionen mellom Troms og Finnmark. Det er heller ingen tvil om at det vil bli kjempeviktig å velge uredde og erfarne politikere dit. Ikke minst politikere med evne og vilje til å løfte å ta det nye fylket fremover og opp, i stedet for tilbake.

Har også vurdert det dit hen at jeg kan gjøre en vel så viktig jobb i det nye fylkestinget med tanke på helsetjenester, infrastruktur, ferger, hurtigbåter, skoler og annet i det nye fylkestinget, i motsetning til hva jeg kan gjøre i Alta kommunestyre. Alt dette selvfølgelig om jeg får den tilliten jeg trenger fra eget parti og dere som velgere.

Alta Frp har over tid bygd seg opp til et av de største og mest robuste lokallag i Alta. Vi har masse dyktige folk som både ønsker og vil ta Alta Frp videre, personer som Svein Berg, Odd Erling Mikaelsen og Laila Pedersen med flere.

Derfor sier jeg nå  takk for meg etter vel 16 år i Alta kommunestyre, og ikke minst vil jeg takke alle dere som hadde tro på meg, stemte på meg, og ga meg gode tilbakemeldinger samt et klapp på skulderen. Det har varmet og gjort ting enklere å stå på i stormer.

Og hvem vet, plutselig så er jeg tilbake igjen om 4 år. Det vil tiden vise.

Rut Olsen, Alta Frp