Hovedutvalgets stjernejobb

– Jeg holder fast på at raljeringen var på sin plass, skriver Tom Skoglund i et svar til hovedutvalgsleder Otto Erik Aas.

HOLDER FAST PÅ KRITIKKEN: Tom Skoglund mener hovedutvalg for næring, drift og miljø har fortjent kritikk.  Foto: Privat

Meninger

I et innlegg velger Otto Erik Aas (SV) å ta et oppgjør med undertegnedes «raljering» med hovedutvalget han leder, etter at jeg stemplet jobben som ble gjort opp mot Statens vegvesen som godt under pari. Etter å ha fulgt et knippe politiske møter opp gjennom årene vet jeg Aas har god kjennskap til hva det vil si å raljere med noen, så jeg skal ikke nekte for at det var nettopp det jeg gjorde.

Men jeg holder fast på at raljeringen var på sin plass, og at dette var fullt fortjent.


Jeg tør minne Aas på hva han selv sa til Altaposten 21. mars 2018. Når han nå trekker fram et brev sendt i 2014 samt «flere møter» som bevis for at hovedutvalget har vært «på saken» og fulgt opp trafikksikkerhetstiltak langs Aronnesveien, står det ikke til troende. Hadde hovedutvalget gjort jobben sin ville brevet med trafikksikkerhetstiltak vært spilt inn på ny, med styrke, overfor Statens vegvesen.

Ingenting tyder på at dette brevet ble lagt fram for Statens vegvesen. På godt norsk virker det klart at brevet havnet i skuffa og glemt, tydeligvis inntil noen raljerte med hovedutvalgets jobb.


For ordens skyld innga Alta kommune 31. juli 2018 et høringssvar til jobben med å omgjøre Aronnesveien til forkjørsvei. Avdeling for kommunalteknikk sendte et brev bestående av tre setninger: «Viser til overnevnt høring av 13.7.2018 fra Statens Vegvesen om etablering av forkjørsveg på FV 13 Aronnesveien. Virksomhet Kommunalteknikk har gjennomgått saken og vi slutter oss til forslaget. Etablering av forkjørsveg er i samsvar med kommunens ønsker.»

Finnmark politidistrikt sendte og inn et høringssvar, hvor det uttrykkes bekymring for at farta kan komme til å øke ved innføring av forkjørsvei. Denne bekymringen støttes helhjertig fra min side, og er noe både Statens vegvesen, fylket og kommunen bør ta til seg.


Det er interessant at ingen representanter for gående/syklende, for barn og unge, for beboere på Aronnes, fra skolen eller andre som har interesse for de myke trafikanters ve og vel, er blitt hørt i forbindelse med høringen, i alle fall ikke som det fremkommer av høringssvaret.

Om Aas vil slå seg på brystet over jobben hovedutvalget har gjort, så må han gjerne gjøre det. Jeg er bare glad for at kommunestyret ser ut til å ta saken hakket mer på alvor og er i ferd med å reise kjerringa.


Så skal jeg avslutningsvis gi Aas helt rett i at Alta kommune ikke er i posisjon til å instruere fylkeskommunen eller Statens vegvesen til å innføre tiltak. Men kommunen er en svært viktig høringsinstans, en som vi alle vet at både fylkeskommunen og Statens vegvesen lytter til. Det er dessuten ikke uvanlig at man starter på det laveste (og ofte viktigste) politiske nivå med saker. Det er sjeldent man går rett på samferdselsministeren med sine veibekymringer, naturlig nok.

Med det som bakteppe er det ekstra viktig for innbyggerne å kunne stole på at våre lokale folkevalgte til enhver tid er «på», ikke minst når det handler om noe så viktig som trafikksikkerheten til de myke trafikanter som ferdes over og langs en av Altas mest trafikkerte veier.

Av Tom Skoglund

Aronnes-beboer og nyhetsredaktør