– Hvem skal Aronnesveien være trygg for?

Foreldre på Aronnes inviterer Statens vegvesen på befaring, for å vise hva de mener er en trygg skolevei

Foreldrene på Aronnes mener sikkerhetstiltakene som Statens vegvesen har gjennomført de siste årene ikke er nok. De krever en tryggere skolevei for sine barn.   Foto: Astrid Krogh

Meninger

Vi som er foreldre på Aronnes ønsker å få dele noen bekymrede ord om den vedtatte forkjørsveien som går gjennom nærmiljøet vårt. Vi har ikke sett noen debatt eller fått ytre noe om omleggingen av veien som vil medføre et helt nytt trafikkbilde for våre barn.

Aronnes er i jevn vekst, barnefamilier vil bo her på grunn av nærskolen, nærmiljøet, naturen og fordi vi kan bo på bygda midt i byen. I høst ble det opprettet hjertesone rundt skolen for å trygge barnas skolevei, forhindre trafikk rundt skolen og øke fysisk aktivitet blant elevene. Dette er et flott tiltak for bevegelse og det er godt å se at barna kommer sammen på skoleveien.

Vi er allikevel veldig bekymret for den økende trafikken gjennom Aronnes og vi stiller oss veldig kritiske til at forkjørsskiltene settes opp uten at det gjøres noen trafikksikkerhetstiltak for å verne det kjæreste vi har. På fredag var Statens vegvesen i Altaposten og listet opp tiltak som er gjort de siste 10 årene for å bedre trafikksikkerheten på Aronnes. Vi ønsker å komme med motsvar:

 • Fotoboksen er satt opp i 60-sonen i et område som ikke har noen effekt for områdene ungene ferdes i.
 • Det har kun vært satt opp et rekkverk ved Hurtigtrykk, og dette ble fjernet for 2 uker siden.
 • De grøftekantene det refereres til er nyttige fordi de skaper avstand til bilveien, men er ikke satt opp på den strekninga der ungene ferdes mest til skolen, nemlig mellom Bjørkmanns trykkeri og Grepplyngveien. Det ble satt opp kantstein på den strekninga i fjor, men vi ser ikke at dette utgjør en forskjell på sikkerheten. Om vinteren er veien og gangfeltet nesten like høye, så dette utgjør da verken nivåforskjell eller hinder. Kanten ble satt opp for at bilene ikke skal komme opp på gangstien, men den utgjør stor risiko for at en myk trafikant på sykkel kan havne raskt ut i veibanen.
 • Overgangene er bedre belyst noen steder, men ikke godt nok og ikke overalt.
 • Ved AKG er det opphøyd gangfelt, rekkverk og 30-sone akkurat der ungene ferdes over. Dette er flotte tiltak som gjør bilistene mer varsomme og oppmerksomme for skolebarna. Er det slik at det er forskjell på verdien av ungene basert på hvilken skole de tilhører?
 • Vegvesenet bedyrer at ved å lage forkjørsvei så vil bilistene bli mer oppmerksomme på de myke trafikantene fordi de ikke har vikeplikt for andre biler, men vil ikke også gjennomsnittsfarta øke i takt med bedre flyt i trafikken?
 • Det har vært noen ulykker på Aronnes grunnet fart, vil en forkjørsvei forhindre flere ulykker ved gangfeltene?

Statens vegvesen la i 2012 fram en ny Nasjonal gåstrategi, en revidert sykkelstrategi, og en egen Arkitekturstrategi. Fra nasjonal gåstrategi: Målet er å gjøre det tryggere og triveligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer. Strategien har to hovedmål:

 • Det skal være attraktivt å gå for alle

 • Flere skal gå mer

Fra Nasjonal Arkitektstrategi: Veganlegga skal vere gode omgivnadar som gir folk ei trygg og positiv oppleving i kvardagen.  Fra Nasjonal sykkelstrategi: Formålet (…) er en enda bedre tilrettelegging for sykling som transportform og å bidra til at flere sykler – Sats på sykkel!

Gjelder ikke disse strategiene for Aronnes? Gjelder ikke våre behov for fysisk aktivitet og trygge veier å ferdes på? Vi ber om at Vegvesenet i Alta tar en kikk i sine egne nasjonale planer, for dette tiltaket stemmer ikke med den sikkerheten de bedyrer å skulle tilrettelegge.

Daglig forteller beboere på Aronnes og andre som ferdes her om biler som ikke stopper for gangfeltene, daglige nestenulykker der barn er involvert og dette gjelder spesielt i morgenrushet. På enkelte gangstier bruker diverse budbiler å stå, da må ungene våre gå rundt bilen og det er ikke alltid plass å gå på den rette sida. Hver vår, sommer og høst ferdes mange barn og voksne fra store deler av Alta langs gang – og sykkelveien for å bruke Idrettsparken og den nye Aktivitetsparken, dette angår dermed mange flere enn bare oss på Aronnes. Vi observerer i diverse kommentarfelt i sosiale medier at «folk gleder seg til å endelig kunne kjøre fort over Aronnes uten å måtte ha vikeplikt», dette er bekymringsfullt!

Vi krever konkrete trafikksikkerhetstiltak før plasten fjernes fra skiltene som er satt opp i all hast langs Aronnesveien:

 • Vi krever rekkverk mellom bilvei og gang – og sykkelvei fra Tyttebærveien til Grepplyngveien
 • Vi krever bedre markerte og opphøyde fotgjengeroverganger
 • Vi krever at farten blir satt ned til 40 km/t mellom Tyttebærveien og forbi gården til Jørn Suhr
 • Vi krever at Statens vegvesen møter oss for en befaring slik at vi kan få vise hva vi mener er trygg trafikk for både voksne og barn.

Vi vil ikke spille russisk rulett med våre barns liv! Vi ønsker en trygg, sikker og hyggelig skolevei for alle!

På vegne av barna, foreldrene, andre myke trafikanter og Aronnes Grendelag

Jeanette Holten Langaas
Irene Wirkola
Tanja Elina Lund-Lyngmo