Takkebrev for et gryteklart prosjekt

– Julegaven koster nå 92,6 millioner kroner, skriver Viktor Johnsen.

NY HALL: Elvebakken bygdelag fikk gjennomslag for hall i tilknytning til skolen.  Foto: Skisse Elvebakken bygdelag

Meninger

Jeg ble både overrasket,  forbauset og undrende da jeg 22. desember 2017 leste følgende leserbrev i Altapostens nettavis: «Takk til Altas politiske ledelse» fra Alta turnforening v/ Henriette Bismo Eilertsen og Elvebakken bygdelag v/ Jan Eilif Wisløff.  De inkluderte også en takk fra Elvebakken skole.

Det var litt av en julegave – 62,5 millioner kroner for 2 haller (Basishall og flerbrukshall).   Pris oppgitt av Elvebakken Bygdelag i Altaposten 30.08.2017.

Personlig kjente jeg saken gjennom diverse leserinnlegg fra Elvebakken bygdelag m.m. og samarbeidsavtalen mellom posisjonspartiene i Alta for 2015-2019.  Hall til østre Alta.

I Altaposten av 30.08.2017 kunne en lese følgende i en reportasje v/ journalist Vidar Kristensen og Jan Eilif Wisløff; «Tripper etter å komme i gang.   De høye herrer nøler med å signere avtalen…..»   Journalisten skriver bl.a. følgende innledningsvis «Utenfor Elvebakken skole har Alta turnforening og bygdelaget et gryteklart prosjekt.   Det er bare for kommunen å forsyne seg,  spytter kommunen 30 millioner kommunale kroner får byen to haller…»   

Han skriver videre bl.a.:  «Både rådmannen og finansministeren hyller initiativet og kreativiteten i prosjektet, men vil ikke plukke fram pennen for å skrive under på prosjektet.»

Rådmann Bjørn Atle Hansen sier blant annet følgende i reportasjen: «Foreløpig skjer det ingen ting med dette prosjektet, for det er ikke satt av penger til det.  Og politisk må man først bestemme seg for hva vi gjør med skolesammensetningen på østsida.  Det er avgjørende for hvor en slik hall skal plasseres.   Jeg har ikke saksbehandlet prosjektet,  men skulle jeg gjort det akkurat nå ville jeg innstilt på avslag,  fordi vi ikke har økonomi til å gå i gang med dette.»

Kommentar:  Rådmannen påpeker følgende:

1)   Det er ikke satt av penger til prosjektet pr. dato.

2)   Politisk må man først bestemme hva en gjør med skolestrukturen i Alta-øst.

Lederen for økonomiutvalget, Ole Steinar Østlyngen,  «peker også på mangel på penger».   Journalisten trekker fram følende kort:  «Arbeiderpartiet var påpasselig med å legge 35 millioner kroner  til hallbygging på østkanten inn i økonomiplanen, med virkning 2018 og 2019.»   Østlyngen sier videre: «Det stemmer videre at dette beløpet ligger inne,  men vi tør ikke si ja til noe som helst før vi har full kontroll over økonomien.»

Kommentar:  Økonomileder Ole Steinar  Østlyngen peker på:

1) Mangel på penger, tør ikke å si noe før vi har full kontroll over økonomien.

2) Sier ingen ting om skolestrukturen

Bygdelagslederen, Jan Eilif Wisløff, «er lei av å bli bremset av den evige debatten  om skolestruktur.»   «Feil å holde oss som gissel». Kommentar: Bygdelagsleder Jan Eilif Wisløff sier

1) Skolestrukturen er en bremsekloss

Tre og halv måned seinere,  19.desember 2017, budsjettmøte  Alta kommunestyre. 35 millioner kroner  legges inn i budsjettet til idrettshall i Alta øst. Politikerne har ennå ikke sagt noe om plassering av hallen.

Hva skjer videre?

– Altaposten 10.05.2018:  «Null prestisje i lokaliseringen,  men jeg vil ha hallen bygd nå!»   Ole Steinar Østlyngen

– 13.06.2018.  Medlemsmøte i Alta Arbeiderparti.  Sak 2: «Plassering av idrettshall i østre Alta».   Innstilling fra styret:   Elvebakken skole.  Ingen sakspapirer til de menige medlemmer.  Vedtatt.

– 15.10.2018   Kommunestyremøte sak 68/2018   Vær så god – et gryteklart prosjekt er servert: Elvebakken skole – pris: 92,6 millioner kroner inkl.moms.

– I saksutredningen så har saksbehandleren lagt ved tre vedlegg fra Alta Turnforening og Elvebakken Bygdelag.   Ingen utredninger for alternative tomter foreligger.  Vedtatt med knappest mulig flertall:  17-16.

– Julegaven koster nå 92,6 millioner inkl.moms.

– Ingen spør seg lenger om vi har råd til julegaven.

– Hvor mange kroner må en regne med i overskridelser før en eventuell hall står ferdig i 2021??

Viktor Johnsen

Medlem Alta Arbeiderparti  

(enn – så lenge)