– Skatten rammer tilfeldig, uten å ta hensyn til gjeld og inntekt

– Mange fortier betenkelighetene med eiendomsskatt, mener Tor Farstad

SKEPTISK: Tor Farstad i HUseiernes Landsforbund.  Foto: Arkiv

Meninger

Flere kommuner i Finnmark, inklusive Alta kommune, vurderer i disse dager å øke eller innføre eiendomsskatt. Begrunnelsen er klassisk og uten prinsipiell tilnærming. Uten eiendomsskatt eller økte eiendomsskatter vil det bli dårligere helsetilbud, svakere eldreomsorg og dårligere skoler, sies det som om eiendomsskatten er øremerket disse formålene.

Dette er feil.

Faktum er at eiendomsskatten inngår i kommunens samlede inntektskilder, og kan slik sett gå til helt andre formål enn å styrke og støtte disse svake gruppene. Forøvrig ganske merkelig å høre, og lese at politikere som oftest nevner at det er disse gruppene som vll bli rammet dersom eiendomsskatten uteblir. Mer sjelden er det å høre at manglende inntekt gjennom eiendomsskatt vil ramme sterke grupper som skal ha økte lønns og - pensjonsytelser, kulturhus som skal driftes, konsulenter som skal avlønnes osv. Dette kan i og for seg være nødvendige utgifter, men hvorfor skal disse sterke gruppene pioriteres foran syke, eldre, skoler og vanskeligstilte?

Eiendomsskatten utgjør forøvrig en marginal inntekstskilde i det samlede kommunebudsjett, ( 1% - 3 % ), og en kan med rette spørre seg hvor ytterligere penger skal hentes når alle mulighetene med utnyttelse av eiendomsskatten er brukt opp. Mange politikere og adminstrasjoner overser og/eller fortier i stor grad de prinsipielle betenkelighetene med eiendomsskatten vesen.

Eiendomsskatt betales med midler som allerede er beskattet, og har ingen motytelse.

Skatten rammer tilfeldig, og det tas ikke hensyn til gjeld, inntekt eller betalingsevne. Dette rammer nyetablerte med høg gjeld, enslige forsørgere med lav inntekt, minstepensjonster, arbeidsledige med flere. Dette er økonomisk svake grupper som virkelig burde bli skjermet. Det vil være en umulighet gjennom eiendomsskattordningen. Skatten er klart urettferdig.

Boligen er et grunnleggende velferdsgode som bør skjermes og ikke særbeskattes.

Tor Farstad

Huseiernes Landsforbund

Finnmark