– Nei til prosessvarsel

Seks Ap-ordførere sier ja til fellesnemnd i dette innlegget.

NEI TIL PROSESSVARSEL: Ordfører-kollegaene Monica Nielsen og Johan Vasara sier ja til fellesnemnd.   Foto: Hanne Larsen

Meninger

Seks Arbeiderparti-ordførere i Finnmark oppfordrer styret i Finnmark Ap til å si nei til å sende prosessvarsel og ber styret stemme for å oppnevne fellesnemnd. Finnmark fylkesting bør oppnevne fellesnemnd i sitte møte 12. og 13.desember.

Vi har et Storting med flertall for tvangssammenslåing av Troms og Finnmark som nå for 3.gang har stemt over saken. En stadfesting av vedtak på sammenslåing bør etter vår mening føre til at fylkestinget 12. og 13. desember oppnevner representanter til fellesnemnda.

Vi vil presisere at vi fortsatt er motstander av sammenslåingen og svært kritisk til prosessen, og erkjenner at vi har gjort det vi kunne for å omgjøre vedtaket, uten at det har snudd flertallet.

At Stortinget tvinger på oss en reform uten nevneverdig tilførsel av oppgaver er svært kritikkverdig, men vi må ta realiteten inn over oss og komme i gang med prosessen for å skape en best mulig fremtid for Finnmark med de rammebetingelsene vi er gitt. Vi mener det er avgjørende at våre folkevalgte er med i prosessene der avgjørelser skal tas og oppgaver mellom Troms og Finnmark skal fordeles.

I konkurransen med øvrige regioner i Norge har vi på vegne av befolkingen i Finnmark klare forventninger til at regjeringen leverer på oppgaver som både gir vekstimpulser og arbeidsplasser i vår del av den nye regionen.  Arbeidet med innholdet pågår allerede og vi mener det er viktig at vi er med der avgjørelsene tas. Vi forventer at departementet er løsningsorientert og bidrar til en løsning med 19-19 i fellesnemnd. 

Vi oppfordrer styret til å vedta å stanse saken på innsending av et prosessvarsel. Sammenslåingen av Troms og Finnmark er en politisk sak og er avgjort av dagens regjering og flertallet på Stortinget. Jobben med å sikre innhold fra regionreformen til Finnmark og arbeidsoppgaver til vår del av den nye regionen må starte nå. 

Johan Vasara, Kautokeino.

Monica Nielsen, Alta.

Alf E. Jakobsen, Hammerfest.

Aina Borch, Porsanger.

Stine Akselsen, Lebesby.

Rune Rafaelsen, Sør-Varanger.