– Hammerfest deles i to

– Spesielt familier med små barn får betale.

KRITISK TIL BOMPENGER: Ole Martin Rønning (H).  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

Nå synes det å være klart at man fra Arbeiderpartiets side er klar til å akseptere at Hammerfest by deles i to, for å finansiere utbygging av en statlig vei, som har stått urørt i snart 50 år.

Det er brukt lite penger på strekningen, og noe av denne strekningen er like rasfarlig i dag som for 50 år siden. Men, sammen med Statens Vegvesen planlegger man nå å finansiere dette ved hjelp av bompenger, og det mest inntektsgivende i den sammenheng er å dele Hammerfest i to deler med en veibom imellom. 

Planen er at det skal settes opp en bomstasjon ved Klinkastupet, hvor man må betale 18 kroner i bompenger dag og natt, hele året ved passering. At man slik ønsker å dele Hammerfest by i to deler, er i seg selv galskap i mine øyne, men verre er det at man kynisk lager et opplegg som vil påføre både småbarnfamilier og alle andre store utgifter til å få tilgang til det meste av den infrastruktur som er nødvendig, i og med at det meste er å finne i bykjernen.

Problemet med en «RV 94 med infarkt» dukket opp under Snøvitutbyggingen, og det var i hovedsak tungtrafikken som skapte problemer.

Personbiltrafikken ble gjort vanskeligere i årene som fulgte, siden Hammerfest kommune og Statens Vegvesen besluttet at det ikke gikk an å ha så brede gater igjennom byen, ei gate som også er RV 94. Så vi fikk nye gater, og nye fortau. Så nå har vi 8 meter total bredde på begge fortau til sammen, og 6 meter veibane, noe som gjør det vanskelig å ferdes igjennom byen med andre kjøretøy enn personbiler, men er vi nå blitt så brede at vi trenger fire meter fortau på hver side, og så svaksynte at vi behøver lysstolper på små «nes» som stikker ut i veibanen, og gjør utrykning med f. eks brannbil vanskelig.

Da kom ledelsen i Hammerfest Arbeiderparti på en lysende ide, vi skal ha tunnel igjennom Salen. Siden de har rent flertall i kommunestyret, er det lite andre partier kan gjøre med det. Og Statens Vegvesen, som i 50 år har latt være å gjøre noe med RV 94 på de vanskelige strekningene, svarte slik de pleier: BOMPENGER.

Bommen kommer ved Klinkastupet, og det skal som sagt kreves bompenger i 15 år. Da vil småbarnsforeldre, som bor i byen, og arbeider i Rypefjord, eller motsatt, måtte forvente å i gjennomsnitt betale for 4 passeringer pr dag i gjennomsnitt.

Sist, for noen få år siden da saken var oppe i kommunestyret, sa Tommen Hermo følgende da vi diskuterte hele kostnadsøkningen på RV 94. «Den tikroningen det koster å passere bommene, klarer vel de fleste å betale.»   Den tikroningen har steget til 18 kroner på noen få år, og da er ikke engang tunnell gjennom Salen tatt med.

Tar vi med at en småbarnsfamilie som er avhengig av bil, for å komme til og fra jobb, kjøre barn til og fra trening, i 15 år, 4 ganger om dagen, må da i tillegg til vegavgifter innbakt i bensinprisen, og årsavgift innbakt i forsikringen, betale ca 573.549,- i bompenger, hvis prisstigningen per år er 4%.

Hvis alt går bra for landet vårt, slik det gjør nå, og prisstigningen blir 3% pr år, blir beløpet familien må betale for å komme seg til og fra jobb, og kjøre barna, og hente dem i fotballhall eller lignende, 529.723,- kroner. Når man så vet at tungtransporten vi opplevde under Snøvitutyggingen neppe kommer til å gjenta seg, da fremtidige utbygginger vil kunne benytte havneterminalene på øya, og neppe nødvendigvis blir å gå igjennom byen, virker dette som en drøy pris å betale pr familie.

Store deler av godstransporten på vei, er allerede flyttet til Leirvika, og med den kommende utbyggingen av Leirvika området, vil enda mer bli flyttet dit.  Så hva står igjen?? Ønske om at også vi skal få bomveier som alle andre store byer, selv om vi deler byen i to deler.? Neste kapittel er hvor mye man må betale fra Fuglenes til Sentrum, og hvor mye det vil koste for folk fra Kvalsund når de skal hit i nykommunen.

Ole Martin Rønning

KS-representant

Hammerfest Høyre