– Pasientsikkerhet er et fellesansvar

– Helt nødvendig å rydde opp, skriver Olav Gunnar Ballo.

Olav Gunnar Ballo  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Svar til Yngvild Bye.

Jeg har stor forståelse for at ansatte ved sykehjemmet og Hjemmetjenesten i Loppa kommune kan ha behov for å forsvare seg i en krevende situasjon. Jeg vil likevel understreke at tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har avdekket rene lovbrudd knyttet til driften av sykehjemmet og Hjemmetjenesten i Loppa kommune, som det er helt nødvendig å få ryddet opp i.

Det handler om ivaretakelsen av de aller svakeste og sykeste i kommunen, der rapporten også har avdekket betydelige mangler både i oppfølging av ordinert behandling og i legemiddelhåndteringen, som kan ha hatt alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker. I dette arbeidet har vi alle, også Yngvild Bye, et ansvar for å se til at ingen pasienter lider overlast.

Det er et likevel primært et lederansvar å rydde opp i disse kritikkverdige forholdene. Min kritikk har dermed ikke vært rettet mot enkeltansatte ved sykehjemmet, men mot Loppa kommunes administrative ledelse, som har vært orientert om disse forholdene i flere år uten å rydde opp. Nå som rådmannen har sagt opp sin stilling, har kommunestyret i Loppa kommune et betydelig ansvar for å ta innover seg alvoret i situasjonen, og å bidra til  at reelle forbedringstiltak finner sted.

Olav Gunnar Ballo

Kommuneoverlege