Åpent brev til kommuneoverlege Ballo

Jeg har jobbet innenfor helse- og omsorg i Loppa kommune siden 1979. Jeg har mange roller –  først og fremst er jeg mor, ektefelle og pårørende.

REAGERER: Yngvild Bye mener helsetjenestene i Loppa svartmales.  Foto: Privat

Meninger

Jeg er i tillegg off. godkj. helsefagarbeider, en medarbeider, kollega, og noen ganger er jeg pasient og har behov for helsehjelp. Jeg har bestandig vært stolt av mitt yrke, mine kollegaer, samholdet og ikke minst over arbeidsplassen min.  Ingenting er endret. Jeg er fortsatt like stolt.

Det jeg ikke er stolt av er måten du som kommuneoverlege svartmaler arbeidsplassen min på med dine uttalelser i offentligheten.

I ett av mange avisintervjuer, sier du at kommunen kommer til å gå til grunne. Det begrunner du med at administrasjonen over dere leger ikke har respekt for den jobben du/dere gjør.  At de ikke forstår fagligheten som utføres og respekterer faget.  «Det er en grunn til at vi er satt til å utføre vår jobb», sier du.

Hva er det du, Ballo, ønsker å oppnå med dine harde skyts i media – om hvor dårlig stilt det er i Loppa kommune og svartmaler framtidsutsiktene?  Er det sånn å forstå, at det bare er dere leger som sitter med sannheten, og har fasiten for hvordan stable Loppa kommune på beinene –  fra administrasjon og til alle oss som jobber i helse- og omsorg? Det må føles tungt å sitte med all den sannheten, og frustrerende at ikke alle stoler på den. Vi er ikke verdt mye og vi vet vel ikke bedre..!

Jeg vil sammenligne det med måten jeg, som jobber i 1. etg., føler det, når du gjentatte ganger viser manglende respekt for det arbeidet jeg og mine kollegaer gjør. Hvilke yrkesetiske retningslinjer jobber du etter? Hva med din respekt, din verdighet, vår tillit og vår trygghet?

Som du – trenger også vi anerkjennelse og respekt for det arbeidet vi gjør. Man kommer langt med normal høflighet. Du ytrer din bekymring for at det siden våren 2016 og fram til i dag har det vært utskifte av avdelingsleder på sykehjemmet tre ganger. Hva var det med Loppa som var så innbydende at du kom hit våren 2016 for å jobbe som kommunelege, og hva har skjedd siden da? Du har blitt kritisert for din atferd, og i Altaposten i sommer sier du: «Jeg banner ikke, og jeg bruker ikke personkrakteristikker.

Men det har hendt at jeg blitt sint og brukt utestemme, slik det hevdes, men det har vært med bakgrunn i et alvorlig bakteppe. Man kan ikke frikoble en slik reaksjon fra situasjonen der kommentaren falt». Jeg har, både i jobbsammenheng og som pårørende, fått oppleve deg  som nedlatende og arrogant,  uten at det det har vært noe alvorlig bakteppe. Og det har du fått tilbakemelding på.

Loppa kommune har vært best i Finnmark på kommunebarometeret flere ganger. Vi gjør det bra og vi gir god pleie og omsorg. Måten du framstiller kommunen, sykehjemmet og kollegaene mine på i media gjør meg bare trist. For brukere, beboere og pårørende fremstiller du det som en plass hvor man ikke vil ha sine nære og kjære på. Den omsorgen som gis, empatien og tryggheten de eldre får fra oss, er der 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Vi er de varme hendene.

Vi har virkelig fått føle på det – konsekvensene av «utestemmen» – usikkerheten, nedsnakkingen og negative kommentarer. Det er jeg og mine kollegaer som møter reaksjonene og bekymringene fra pårørende, men også fra venner, familie og andre som har lest dine uttalelser.  Det er trist lesning, når det bare er din sannhet som kommer fram. Jeg vet at det er flere med meg som kan skrive under på at NEI, det står ikke så dårlig til på sykehjemmet. Tilsynsrapporten viser at det er avvik og at det er forbedringspotensiale.

Det har vært stor utskiftning av mellomledere og mangel på sykepleiere. Men hvordan ivaretar vi medarbeidere, kollegaer og personale, skaper de gode faglige og ansvarlig medarbeidere, handler om respekt, verdighet, tillit og trygghet for den enkelte. Det fremkommer også i rapporten at enkelte opplever det vanskelig å skulle ta kontakt med legene. Det kan ikke være bra for pasientsikkerheten at personalet ikke tør å kontakte legen. Hva har du, Ballo, bidratt med i å ivareta personalet og psykososiale arbeidsmiljøet på sykehjemmet og hjemmetjenesten. 

Og så lurer jeg på hvorfor du sier opp nå, når tilsynsrapporten er kommet. Det er vel nå det hadde vært naturlig å samles og legge planer for hvordan reetablerer tilliten og styrke tjenesten og avdelingen. Men måten du framstår i media og uttaler deg, fortsetter du å skape negative holdninger og forstørre konflikten, det føles illojalt og nedbrytende. Ingen er uerstattelig, så kanskje du skulle vurderer å avslutte arbeidsforholdet ditt før oppsigelsestiden din går ut – 1. april, så vi andre kan får startet gjenoppbyggingen i fred. Jeg er stolt av yrket mitt, mine kollegaer, samholdet, samarbeidet og min arbeidsplass!

AV Yngvild Bye

Stolt Loppaværing