– Småbarnsforeldre blir ikke hørt

– Vi kommer aldri til å gi oss, skriver Frp-politikere.

NY SITUASJON: Aronnesveien blir forkjørsvei og Frp ber om tiltak.  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

«Over år har befolkningsveksten på Aronnes vokst og det har blitt flere småbarnsfamilier. Samtidig vokser Alta generelt, noe som igjen medfører økt trafikkmengde. Småbarnsforeldre på Aronnes har i flere år kjempet for økt trafikksikkerhet på vegne av sine barn og familier, uten å bli hørt. Når denne veien nå blir forkjørsvei ber kommunestyret om at Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune vurderer å innføre trafikksikkerhetstiltak, slik at bekymringen til foreldre tas på alvor og barna får en tryggere skolevei. Tiltak kan eksempelvis være forhøyet gangfelt, fysisk skille mellom gangfelt og vei på de mest utsatte veistrekk, eller rumlefelt. Det bør også opprettes et gangfelt ved krysset til Elvestrand.»

GIR SEG IKKE: Rut Olsen og Laila Pedersen i Alta Frp  Foto: Bjarne Krogstad

Slik lød uttalelsen, levert av Alta Frp i kommunestyret den 19. oktober. Dette er en sak som særlig vår nestleder Laila Pedersen har har jobbet mye for. Som mor til to barn boende på Aronnes har hun virkelig følt utryggheten for barna med en stadig større trafikkmengde på denne veien. Det har i flere år vært en gjeldende praksis i Alta kommunestyre å leverer uttalelser meldt inn ved møtets start. Og så gjorde også Alta Frp sin kommunestyregruppe. Vi ønsket å fremme denne uttalelsen og håpet på at et enstemmig Alta kommunestyre den 19. Oktober ville være med å vedta dette.Ordfører Monika Nielsen satte seg straks på bakbena og hevdet at de ikke kunne være med å stemme på en uttalelse de ikke hadde fått lest på forhånd, noe alle selvfølgelig skulle få gjøre, som vanlig praksis er. Så dette var kun en dårlig unnskyldning.

I alle fall så brukte Ap, SV, KrF, MDG og « uavhengige» Ellinor Nilsen sitt flertall, og stemte mot denne uttalelsen. Denne saken er så viktig for oss i Frp, at vi kommer aldri til å gi oss. Derfor vil vi i Alta Frp atter en gang fremme saken for Alta kommunestyre den 19. desember og håper inderlig at den da blir gitt prioritet og videresendt til både Finnmark Fylkeskommune og Statens vegvesen, hvor saken hører hjemme. Vi har ingen barn eller flere voksne  og miste i trafikken i Alta, og nå må kommunepolitikere vise handling.

Rut Olsen, kommunestyremedlem

Laila Pedersen, nestleder i Alta Frp