Til Tromsø via Hammerfest

Knut Thomassen tar et oppgjør med Finnmarkssykehuset.

Hammerfest sykehus  Foto: Astrid Krogh

Meninger

I et avisinnlegg gjør Øystein Moe og Harald Sunde ved Finnmarkssykehuset det klart for oss at de har regler å følge når akutt syke hjertepasienter skal fraktes til sykehus.

Ingen må på død og liv sendes omveien via Hammerfest, men det er regler laget av hjertespesialister som må følges. Men hvem er da de som skal sørge for at disse reglene blir forsvarlig fulgt?

Siden spesialistene ikke befinner seg på sykestuene rundt om i fylket, så overlates ansvaret til allmennpraktiserende leger som slett ikke har spesialkunnskap nok til å avgjøre alvorlighetsgraden av en akutt sykdom.

Når det er slik skulle man tro at legen går ut fra hva sykdommen i verste fall kan føre til, og gjør sitt til at pasienten hurtigst mulig kommer dit hvor hjelpen finnes. Dessverre er det visst enklere for mange leger å gjøre bruk av et mangelfullt regelverk enn å bruke sunn fornuft.

Det fører da til at pasienter gang på gang blir feilsendt til Hammerfest. Før de kommer frem til riktig behandlingssted har tiden gått fra dem. Dette må legene som er ansvarlig for disse nå ta inn over seg.

Da tror jeg at veien til UNN i Tromsø blir kort for de aller fleste akutt syke hjertepasienter.

Moe og Sunde snakker nok for sin syke mor. De er betalt for å være med på å gjøre Hammerfest sykehus drivverdig. Og det er klart at da er pasienttilgangen viktig. Så blir da også deres forklaring mest en bortforklaring av den virkelighet som så mange pasienter kjenner til.

Men det gir oss en pekepinn på hva vi kan vente oss etter hvert. Vi har fritt sykehusvalg her i landet. At mange benytter seg av det gir Finnmarkssykehuset hodepine. Og i fremtiden med et nytt storsykehus i Hammerfest vil de ta alle midler i bruk for å holde på disse pasientene. De vil ikke nøye seg med å styre akutte sykdomstilfeller dit de vil ha dem, men har som mål å få full styring på alle pasientgrupper.

Fritt sykehusvalg kan saboteres på så mange måter. Vi vil etter hvert få vanskeligheter med å få behandling på UNN hvis den kan gis i Hammerfest. Allerede i dag straffes altafolk som velger å dra til Tromsø for behandling med å måtte vente på et sent kveldsfly før de kommer seg hjem.

Dette uten at det gir noen økonomisk gevinst av betydning. Når det gjelder fødende kvinner styrer man dem til sykehuset ved hjelp av egne særregler. Målet med det er å nedgradere fødestuene. Løftene som ble gitt oss i forbindelse med det såkalte «nærsykehuset» smuldrer bort en etter en. Til slutt er det bare smuler igjen.

Dette skjer uten at våre lokalpolitikere går drastisk til verks og ikke bare kommer med tomt snakk. Det har ingen virkning. Ja – mye kunne enda vært sagt om det som vil møte oss hvis vi ikke tør ta til motmæle.

Kampen for eget sykehus er viktigere enn noensinne.