– Stopp raseringen av Finnmark!

– Høyres forslag er uforståelig, skriver Klemet Klemetsen.

VIL BEHOLDE SKOLENE: Klemet Klemetsen i Sp.  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Nå i en ellers uforutsigbar og turbulent Finnmarkshverdag så vil Høyre frata Finnmarksungdommen skoletilbudet, noe som uroer mange. Å legge ned videregående skolen i Tana og Vardø er mildt sagt uklokt. Det at høyre i tillegg jobber med nebb og klør for å gi fra seg styreårene (makta) til Troms for evig fremtid – viser hvor lite partiet tar hensyn til Finnmarksbefolkningen. 

Hva er det Finnmark høyre ved Hesjevik i spissen ønsker for Finnmark, mildt sagt ingen verdens ting.  Med disse to sakene beviser Finnmark høyre at de ikke ønsker å ta eller ha ansvar for Finnmark på noe måte. Tana videregående skole er Finnmarks egen og eneste landbruksskole, som blant annet tilbyr landbruksopplæring,  en næring som behøver stimuleringstiltak for å overleve, spesielt her i Finnmark.  

Den tilbakegangen som landbruket har hatt, spesielt i Finnmark, så vil nedleggelse av Tana landbruksskole bidra til svekket landbrukssektor.  Vi trenger bonden i landet, også i Finnmark. 

Med det som et bakteppe, så fremstår høyres forslag som svært betenkelig og uforståelig.  Finnmark Senterparti er i mot nedleggelse av Tana og Vardø videregående skole og støtter ungdommen i kravet om å bevare skolene.

Klemet Klemetsen

Senterpartiet