– Hjertepasienter må på død og liv innom Hammerfest sykehus

– Spørs om det ikke bli en blåmandag, skriver Håkon Bergmo.

Illustrasjonsbilde  Foto: Reiulf Grønnevik

Meninger

I en TV-debatt nylig skrøt både Erna og Jonas av våre fabelaktige valgmuligheter i Norge hva gjelder helsespørsmål.

Bl.a. fritt sykehusvalg lå dermed i lufta. Men når det gjelder Altas befolkning er det Høyre og Arbeiderpartiet som gjør valgene for oss. Det vil si at de f.eks. velger å la helseforetaket Helse Nord bestemme at en hjertepasient fra Alta på død og liv skal innom Hammerfest sykehus for å registreres og deretter videresendes til UNN i Tromsø, slik undertegnede opplevde det for noen år siden.

På min tur i ensomhet med fly fra Alta til Hammerfest og derfra som eneste passasjer med fly til Tromsø, brukte jeg opp ikke så rent lite av skattepengene som jeg har innbetalt i mitt nesten femtiårige yrkesliv. Etter det jeg forstår er det vanlig prosedyre med disse ensomme flyturene.

Som om ikke det er nok velger disse to nevnte partier å la helseforetaket Helse Nord bestemme at det skal bygges en mastodont av et sykehus til to–tre milliarder skattekroner i Hammerfest, med knapt halvparten av Altas befolkning. Skal man legge til grunn det som har skjedd tidligere med offentlige byggprosjekt vil sluttsummen fort havne opp i fire–fem milliarder (tar gjerne et veddemål på det.)

Så spørs det om det ikke blir blåmandag for både Erna og Jonas når de opplever at fagfolkene, leger og øvrig viktig personell, vegrer seg for å ta jobb i Hammerfest, slik tilfellet faktisk er idag. Spørsmål som uungåelig etterhvert vil bli krevd svar på må være: Hvor lenge skal man leve med at helsepolitikerne i Finnmark er nødt til å hente inn svindyre korttidsvikarer med kompetanse, utenlandsfra og uten nødvendige norskkunnskaper, som erstatning?

Hvor lenge skal man finne seg i disse konfliktskapende forholdene ved vestfylkets eneste sykehus? Disse konfliktene rammer bl.a. en stor del av fylkets befolkning.

Jeg er blitt fortalt at det kun er Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som idag bruker mer i kroner på sykehusvikarer enn lille Hammerfest. Om dette er riktig er det horribelt. Og mysteriet over alle mysterier: Hvorfor skal dette nye sykehuset i det hele tatt plasseres i Hammerfest bl.a. til tross for en rapport fra fagfolk i velrennomerte Oslo Economics viser at det selvsagte valget bør være Alta.

Sånn går det når disse to, Erna og Jonas, overlater til Helse Nord å bestemme i viktige spørsmål hva angår helsa til folk i Alta, og det er på tide å finne ut hva som egentlig er arbeidsoppgavene til helseforetakene i Norge. Om det er slik at Helse Nord faktisk har tenkt på arbeidsplassene i Hammerfest framfor helsa til folk flest (folk flest bor faktisk i Alta) endatil uten konsekvensutredninger, må det virkelig være lov å stille spørsmål. Det er fremdeles slik at det er staten som eier de offentlige sykehusene i Norge og det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret for sykehusdriften. Hvorfor er det da ingen på Stortinget som stiller kritiske spørsmål om manglende konsekvensutredning i denne spesielle saken?

Jeg har i hele mitt voksne liv vært sosialdemokrat og stemt A, men tør faktisk ikke å stemme på dem ved neste valg. Har ikke helse til det.

Håkon Bergmo