– Altaposten har misforstått

– Dette kan gi grobunn for forvirring, frustrasjon og redsel.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Meninger

I fredagens leder påstår Altaposten at Finnmarkssykehuset har innført strengere selekteringskrav enn landsnormen for fødende, at dette gjør at færre kan føde ved fødestua i Alta, til fordel for fødeavdelingen i Hammerfest.

Her må Altaposten ha misforstått, for situasjonen er motsatt. Finnmarkssykehuset har satt en BMI-grense på 30. Landsnormen er 28. Vi har med andre ord mildere selekteringskrav for fødsler med overvekt. Dette har vi gjort for å styrke fødestuetilbudet.

Etter råd fra Rikshospitalet da vi satte BMI-grensen til 30, blir også de som har en betydelig vektoppgang under svangerskapet - over 20 kilo - vurdert etter de samme kriteriene.

Hvordan foregår så utvelgelsen? Vi har en løpende vurdering. Når pasienter kommer inn til screening i uke 18 vil man bli selektert på bakgrunn av risiko. Dette skjer hos screening-jordmor i Alta og Hammerfest.

Endres helsen gjennom svangerskapet, kan prioriteringen bli annerledes. Er de på grensen med hensyn til vekt i begynnelsen av svangerskapet, vil vi tilby kostholdsveiledning og informasjon. Vektoppgang i svangerskapet er naturlig, men for de som ligger oppunder eller på vektgrenser vil man tilstrebe en oppgang på 6-7 kilo. Kvinner som klarer dette vil fremdeles være «grønne», og kan føde i Alta.

Våre seleksjonskriterier er tuftet på nasjonal obstetriske veileder. Med denne veilederen i hånd har fagrådet til Helse Nord (fagfolk fra hele Nord-Norge), som også kjenner geografi og lokale forhold, utarbeidet kriterier for seleksjon av de gravide for å kunne gi en trygg og god fødsel. Fødestuen i Alta er et godt tilbud med fantastiske ansatte for de som faller inn under en seleksjon dit. Det er en flott stab som vi har et godt samarbeid med.

Min oppgave er å ivareta helse i forbindelse med graviditet og fødsler. Jeg blir også bekymret når jeg ser slik feilinformasjon, fordi det kan gi grobunn for forvirring, frustrasjon og redsel, og føre til at mennesker vegrer seg for å ta kontakt når de har behov. Vi jobber for ett mål: Pasientens beste.

Avslutningsvis er antall gravide i Alta i år 230-240, ikke 280. Dette er tall fra fødestua i Alta, og er årsaken til at det blir færre fødsler. Alta er heller ikke alene om dette: Det fødes færre barn i hele Norge.

Siri Strand Pedersen

Enhetsleder, gynekologi og føde

Finnmarkssykehuset