– På tide å kutte aksjonene

– Mangelfull forståelse for demokratiet, mener Torfinn Reginiussen.

RÅD TIL FAP: – Kom i gang med arbeidet for Finnmark, skriver Torfinn Reginiussen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Finnmark Ap står ved et veiskille. Gå til sak mot staten eller ikke?

Motstanden mot regionreformen i Finnmark Fylkesting har vært tuftet på en mangelfull forståelse av hvordan et demokratisk folkevalgt organ skal opptre. Finnmark Fylkesting, i hovedsak Finnmark Ap, har kjempet mot et lovlig  vedtak som er gjentatt tre ganger i Stortinget.

Det er derfor på tide å forlate aksjonisme, og gjøre den jobben som forventes av  folkevalgte representanter.

Et parti som i årtier har vernet om, og bygget det norske samfunnet på flertallsvedtak, skal nå gå til rettssak mot staten i kampen mot et vedtak på vårt øverste demokratiske nivå.

Det er derfor en forventning om at Finnmark Ap instruerer sine representanter i fylkestinget om å opptre i tråd med grunnleggende demokratiske prinsipper i den videre behandlingen av regionreformen. Det viktigste er nå å ivareta Finnmarks interesser i det videre arbeidet med reformen.

Første skritt vil være å bidra til at det oppnevnes en Fellesnemd som kan ta arbeidet videre!

Torfinn Reginiussen

Medlem Alta Ap