– Hvorfor er ikke Kaiskuru eller Saga vurdert?

– Bør gå for en utredning av hallplasseing, mener Thomas Paulsen.

NY HALL: Kommunestyret går ventelig inn for Elvebakken som lokalisering for ny hall.  Foto: Skisse Elvebakken bygdelag

Meninger

Kommunestyret skal førstkommende mandag bestemme om det skal bygges ny hall i Alta, og de går for å plassere denne på Elvebakken. Under hvilke forutsetninger ser dere at dette er den beste løsningen og for hvem er dette det beste? Hvorfor er ikke en plassering i Kaiskuru eller Saga vurdert?

Det bor folk på Elvebakken, men uten at jeg har tall på det, vil jeg tro at brorparten av de som sokner til Elvebakken skole enten bor på Kronstad, i Kaiskuru eller på Amtmannsnes. Dersom hallen bygges på Elvebakken vil det bety at de som skal trene her blir tvunget til å kjøre barna sine på trening, det vil være et mindretall som bor nært nok til å kunne gå. Aktivitetene som skal foregå i hallene vil primært foregå på vinterstid, så det å si at man kan sykle dit er ikke et reelt alternativ.

En hall på østsiden vil være for de som bor lengst øst i Alta, som blant annet Kaiskuru, Kronstad, Saga, Tverrelvdalen, Rafsbotn og Transfarelv. Disse vil måtte kjøre nesten til Bukta, før de følger veien tilbake og til Elvebakken skole. Det vil da være tilnærmet like langt å kjøre til Sentrum, som har andre fasiliteter som kan utnyttes mens våre håpefulle er på trening. Basishallen for turn vil være et tilbud til hele befolkningen i Alta, er det ikke mest hensiktsmessig å bygge den i tilknytning til ny sentrumskole «i midten» slik at alle får like lang vei til skolen?

Hvorfor helliggjør dere et område som de siste tiårene ikke har hatt noen form for tilvekst og som heller ikke har noen områder som er avsatt til boligfortetting? Når dere vedtar at det skal bygges en flerbrukshall og basishall for turn ved Elvebakken skole, er dette et signal om at denne skolen skal bestå, hva skjer da med de andre skolene på østsiden? Det er en viden kjent sak at det må gjøres noe med skolestrukturen i Alta, denne debatten har pågått i årevis. Når skal dere klare å beslutte noe? Hva tufter dere beslutningene på?

Kaiskuru er et område som kontinuerlig har hatt en utskiftning av befolkingen og unge mennesker med barn ønsker å etablere seg der. Saga har vært preget av boligfortetting og nå skal også Bang-jordet fortettes med eneboliger, rekkehus osv.

Transfarelv skole som er lagt ned for 10 år siden står og forfaller, hvilke planer er det for denne tomten? Selge denne for å gjøre det om til boligtomter? Det ville jo vært en fornuftig utnytting av området. Om dette er tilfelle vil det igjen generere flere boliger i Sagaområdet.

Til sist, Saga skole er full og vel så det. Det er satt opp en midlertidig brakkerigg, som i utgangspunktet kan stå i to år. Høsten 2019 har den vært der i 2 år og skal i utgangspunktet fjernes. Dette er en 1-parallell skole som per dags dato har 2-paralleller i både 1. Klasse, 2.klasse og 4.klasse. Elevtallene for de neste årene har ikke jeg, men utviklingen i Saga ser ikke ut til å stoppe med det første. Hvor skal alle disse barna gå på skole? Skal de kjøres/busses til Tverrelvdalen og Elvebakken skole fra 1. Klasse? Eller skal Saga skole bli en 1-4 skole som i Kaiskuru og på Aronnes?

Opposisjon forslo å utrede for plassering i Kaiskuru og Saga, min oppfordring er at dere følger deres forslag.

Thomas Paulsen