– Det må kunne forventes at pasienter sendes til rett behandlingsnivå

– Må raskest mulig til de med kompetanse, skriver Helge Mikkelsen.

Illustrasjonsfoto  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Meninger

Ser de jubler og er glade i Hammerfest når helseminister kan gi lovnader om kapital til nytt sykehusbygg.  Flott blir det nok med nytt sykehus og nye lokaler for de ansatte. Men savner litt mer representasjon av de forskjellige brukergrupper.

Hvor er eldrerådene? Brukergruppen for de med utviklingshemming? Er de  hørselshemmede, blinde og svaksynte representert og ivaretatt med sine behov? Burde ikke bruker- og pasientombudet i det minste være representert, når det skal planlegges et slikt bygg? Av det jeg har lest å hørt i media kan jeg ikke se noen av disse representert, kun kreftforeningen har jeg sett har sin representant med der. Ellers har Finnmarkssykehuset rikelig med representanter som deltar i planleggingen  Og jeg som trodde  dette bygget også var for oss brukere og pasienter?

Registerer på sosiale medier at noen hevder at opprettelse av CT/MR og slagalarm i Alta skal true sikkerheten for hele Finnmark. Dette er for meg en gåte, luftambulansen og de som er på basen ved Alta lufthavn jobber vel for hele befolkningen i Finnmark? Jeg tenker at dette vil kunne ha fordeler da f.eks en luftambulanse eller et ambulansefly vil kunne frakte pasienten raskere til rett kompetanse, og rett behandlingsnivå og de kan allerede starte behandlingen ved legevakten og under transport er dette en akutt- og livstruende skade.

Så slipper de og pasienten belastningen med omveien til lokalsykehus og en vurdering der. Det bør vel i det minste kunne ordnes, og forventes at pasienter kan sendes direkte til korrekt behandlingsnivå, for å minske risikoen for følgeskader.

Norsk pasientskadeerstatnings (NPE) rapport for de regionale helseforetakene viser at de har betalt ut 3,4 milliarder kroner i erstatning de siste fem årene. Så dette er noe man skal ta med når man snakker om samtidskonflikter, stengte veier eller ikke tilgjengelige helikopter fly eller ambulanser. Politikere har hevdet at vi har så god akuttberedskap i Alta, at vi ikke trenger bedre tjenester eller fødeavdeling. I Ambulanseforum 24.08 2016 kan man lese følgende: «Gravide kvinner i Finnmark har lang reisevei til fødeavdelingen. Over 40 prosent har mer enn én times reisevei, og derfor er det også flest transportfødsler per 1.000 kvinner i Finnmark. Med 50 mil mellom fødeavdelingene i Kirkenes, Hammerfest og Universitetssykehuset i Nord-Norge, setter dette krav til den prehospital transporttjenesten».

De har senere en annen artikkel den 12.03.2017, denne gang med fokus på transport av gravide .«Det er blitt færre fødeavdelinger rundt om i distriktsnorge. Dermed har risikoen for transport fødsler  også økt». I et intervju med NRK Hordaland i 2013, uttalte forsker Hilde Marie Engom ved Universitetet i Bergen at hennes studier viser at dobbelt så mange barn kommer til verden i bilen på vei til fødestua nå sammenlignet med for 30 år siden.

Størst risiko er det for kvinner i Finnmark (1,75%), deretter Nord-Trøndelag (1,38%) og Sogn og Fjordane (1,32%).» For meg er det helt ubegripelig at noen kan mene at fødende kvinner i Finnmark syter og stiller for høye krav ?

Slik jeg har skjønt det er det i overvekt damer i Alta-området og Kautokeino, som er overrepresentert ved fødsler i Finnmark? De har vel også flest liggedøgn ved barselavdelingen. Praksis har vært å kalle inn de fødende, slik at jordmødrene tar høyde for vær, vind , føre og muligheter for komplikasjoner under transporten av den gravide til lokalsykehuset. Dette for å ivareta både mor og barn, og at de kan ankomme trygt og sikkert før fødselen starter.  Er det da rart eller merkelig at de gravide  ønsker seg bedre tilbud der de bor og lettere kan oppsøke fagpersoner og leger? Dette, uten å måtte tenke på kolonnekjøring og stengte veier.

I samme reportasjen i Ambulanseforum står det også følgende: «Finnmarkskommunene har varierende legedekning og kompetanse, ulike fasiliteter på helsesentrene og hadde 1.157 ambulanseflyoppdrag i 2015. Om pasienten ikke bor i Hammerfest eller Kirkenes, er transporttiden med bil fra to til fem timer.» For øvrig har svensk tv 4 den 5. oktober 2018 i dag et intervju med en svensk sykepleier , som snakker om hvordan det er å jobbe innen helse . Hun ville velge mindre stress over høyere lønn, hun snakker om vikarbruk, og utryggheten de føler med dette.

Jeg har ikke problemer med å relatere til det denne svenske sykepleieren hevder,for man har kjent på stress og tidsnød. Og dette har dessverre ødelagt meg og min mulighet til å forsette i yrket. Jeg kan ikke skjønne hvilken trussel en MR eller CT bildediagnostikk kan ha for helsesituasjonen i Finnmark ? Får ikke Finnmarkssykehuset sine overføringer fra staten om undersøkelsen gjøres i Alta eller Hammerfest? Eller er det arbeidsplasser og trussel om mulig reduksjon som skremmer?

Har også sett at KrFs ordførerkandidat i Hammerfest har gått ut i både avisartikkel og på sosiale medier, der de har reklame for sin politikk, og slikt dukker stadig opp på Facebook og sosiale medier. Der de sier følgende «Sammen for et varmere samfunn». Og er da slike innspill fra lokalpolitikere et bidrag til dette, der det er kritikk av alle de som ønsker deg bedre tjenester og tilgang til disse der de bor?  Videre leser jeg dette: «KrF og kristendemokratiet mener at vi som samfunn og fellesskap skal stille opp for hverandre i sårbare faser. En slik sårbar fase er når sykdom rammer.»

Da mener kanskje KrF og politikere i Finnmark  at dette er en trussel at en diagnose kan stilles i Alta på «nærsykehuset»? At mindre kirurgiske inngrep og kontroll av gravide ikke bør utføres der? Mener dere da at pasienter og eldre blir ivaretatt og visst omsorg i en sårbar fase som sykdom er?

At det er akseptabelt at pasienter må sendes til lokalsykehus for å få konstatert hjerteinfarkt hjerneslag, fordi at et CT/MR-apparat skal stå ubrukt i Alta ? Dette  for å ikke svekke regulariteten ved lokalsykehuset vårt?

Da jeg hørte dette, og senere så deler av dette utspillet om reduserte tjenester ved Alta nærsykehus, sendte jeg en epost til stortinget å spurte om de mente at syke og eldres helse er ivaretatt, når det skal etableres tjenester uten at dette skal svekke nye Hammerfest sykehus? Der KrFs nestleder og stortingspolitiker Bollestad lurte på om jeg ønsket å legge ned Hammerfest? Man skjønner at eldre og syke føler seg angrepet og  latterliggjort i media og på sosiale medier når de blir forulempet av folkevalgte med et for mange ullent menneskesyn!

Eldre og syke kunne engang møte på leger, sykepleier og hjelpepleiere fra Norge. Noen som de eldre pasienter ikke  hadde problemer med å forstå hva de sier eller mener. De hadde kulturforståelse og ofte gode  kunnskaper om lokalhistorie og folket i nord. De informerte pasienten.

Nå er disse byttet ut med personer fra Russland, Danmark, Sverige, Finland og personell fra hele EU- og EØS-området. Det er bra de kommer med sin kunnskap og erfaringer, men hva koster dette for helseforetakene og skattebetalerne? Gjerne har de kortidsengasjemnet, eller er vikar for en kort stund, slik at skal pasienten tilbake på kontroll opplever de skifte av personell og er de riktig heldig har denne nye vikaren en helt annen mening enn det første legen på forrige konsultasjon!

Kanskje bør våre folkevalgte og stortingspolitikere se til og snakke med erfaringer de har gjort i nabolandene? Og enda skjønner ikke politikere at folk reagerer og blir forbannet? At vi ikke viser magemål i våre krav. Andre politikere har svart at dette er meisla i stein eller at strukturen er satt. Ofte med et skuldertrekk som svar

Dette mener også vår helseminister, og dette bekreftet han ved besøket i Hammerfest med lovnader om midler til nytt sykehusbygg og snarlig oppstart. Jeg har selv reist på MR i Hammerfest. Da reiste jeg hjemmefra med egen bil, hadde heldigvis en som kunne hjelpe å kjøre da min skade gjør meg sterkt smertepåvirket Da jeg har smerter 24/7 og 365 dager i variert grad , som forverres ved belastning. Jeg reiste hjemmefra kl 08.30 og var hjemme igjen kl 17.30. Da hadde vi spist pizza i Hammerfest og stoppet for en kaffe på Skaidi.

Etter besøket mitt hos lokalsykehuset vårt, var jeg vel hjemme igjen, og hadde da tilbakelagt over 340 kilometer for en MR bildediagnostikk. To dager gikk med etter denne reisen,  før man var noenlunde i normalt gjenge igjen. Og at man hadde et normalt smertenivå som før reisen ble startet! I samtale med spesialister i Tromsø hadde ikke de noen problemer med å skjønne at det ville vært både bedre i forhold til min smerteproblematikk om lengden på reise var kortere og at man kunne fått behandling i Alta.

Noen bruker Vargsundexpressen ved konsultasjoner i Hammerfest , hva med eldre og pasienter  som har problemer  med bevegelse skal disse også måtte gå til holdeplass for buss?  Kan de kreve transport fra båten og til sykehuset ? Eller skal de pålegges en merkostnad med drosje fra havna til sykehuset? Denne får de ikke dekket da de ikke reiser billigst mulig. Politikere mener tydeligvis også at dagens praksis ved reiser er meget bra, som ved reiser ut av fylket?  Og at pasienter skal vente på billigste reisemulighet for å  senere måtte bruke en dyr taxi for å komme seg til sitt hjem.

Når du kommer til utreise flyplassen, gjerne etter å ha reist siden kl 0430-0530, så er alle billige reisealternativ sluttet å gå og da er drosjebilen ofte eneste alternativet. Da snakker de ikke om at denne reisen koster kanskje 1500-2000 kr. Og kanskje har du måtte bruke drosje på morgenen også for å kunne starte reisen til en legespesialist eller en spesialist undersøkelse som ikke kan utføres ved lokalsykehuset vårt i Hammerfest.

Men det skal de ha, både politikere og Pasientreiser, de diskriminerer ingen:  Alle må vente, om det er barn på 2-3 år ilag med en forelder, eller mannen på 85 ilag med datter/sønn som følge, eller hun på 45 som er lam etter trafikkulykke. Alle blir behandlet likt .

Med hilsen tidligere helsearbeider som er bosatt i distriktet og nå smertepasient og bruker av vårt lokalsykehus og universitetssykehuset I Tromsø .

Helge Mikkelsen

Talvik