– Vi håper folk holder seg friske i dette været...

– Sett krav til et skikkelig fartøy, skriver skipsfører Martin Jensen.

FØLGER MED: Skipper Martin Jensen forteller om tøffe tak på Asheim når været er ugjestmild.  Foto: Anne Mari Aalberg

Meninger

Det blåser full storm fra vest-nordvest. Hurtigruten går indre (styggeværsruten) på sør fra Hammerfest. Sløyfer Øksfjord på ettermiddagen uten en gang å prøve og komme seg til kai, og krysser Lopphavet i rundt 6 knop. Vi håper at folk holder seg friske. Vinden spakner i løpet av natten, alarmen går og en pasient trenger hjelp. Det er morgen, dagen etter uværet. Et nytt stormvarsel skal snart smelle til: «Vestlig full storm og sterke vindkast i Troms og Vest-Finnmark».

Det er forholdsvis rolige vindforhold når vi tar laus, både på fjorden og ute på Lopphavet. Idet vi runder moloen kommer uværet fykende innover fjorden med vindkast opp mot orkan styrke. Vi satser på at vi skal komme oss frem før sjøen når å bygge seg skikkelig opp. På grunn av gårdagens uvær er det allerede store bølger. Vindbølgene bryter på toppen av de fra før store sjøene, og vi får oss noen skikkelige «karameller». Vi er bare 10 minutter unna le for å kunne endre kurs og sette full fart, der vi stamper oss frem i 3 - 8 knops fart.

Vi bestemmer oss for å fortsette. Sjøen blir verre, ser at det bygger seg opp en voldsom bølge. Det er for store bølger rundt oss til at vi bare kan snu og komme oss unna den. Forserer bølgen i minste styrefart, omlag 3 knop. Bølgen er bratt som en fjellvegg på baksiden. Vi stuper, rundt 10 meter, kanskje mer. Fartøy og mannskapet presses til det ytterste.

M. W. Asheim er bygd for 6G. Seks ganger sterkere enn minstekravet. Heldigvis er det sjeldent med så ekstreme bølger som beskrevet, men det forekommer. Et solid fartøy er det viktigste verktøyet vi har for å kunne utføre jobben vår.

I det nye anbudet Sykehusinnkjøp HF har lagt ut for båtambulanse i Vest-Finnmark, har de ingen krav til styrke av fartøy foruten minstekravet på 1G. En båt bygget til 1G har ingenting å gjøre i uvær på Lopphavet. Det eneste værkravet er at båten skal tåle 75 centimeters bølger i 25 knop. Det er mindre bølgehøyde enn en solgangsbris genererer.

Det er ingen krav til alder på fartøy. Du kan levere inn anbud med et fartøy fra 80-tallet, så lenge det klarer 25 knop i 0,75 meters bølger, og det har motorer til å tilfredsstille dagens miljøkrav.

Lengde skal være mellom 19 og 24 meter. Der er allerede M. W. Asheim med sine 18,20 uaktuell. Hun begynner å bli gammel, 24 år, bygd i 1994. Selv om hun i senere tid har hatt betydelig oppgradering så begynner hun å bli klar for utskiftning som hovedfartøy. Man kan altså kunne levere inn et anbud med et enda eldre fartøy enn det som allerede eksisterer! La oss si at noen vinner anbudet med et fartøy fra 1985, det vil om 8 år når kontrakten går ut være 42 år.

Videre stiller de krav til at bunkerskapasitet skal være 500 nautiske mil. Det tilsvarer en distanse fra Havøysund til Rørvik. Det finnes ingen logikk i å frakte med seg en så stor mengde diesel. Hvor er miljøgevinsten ved det?

Virksomhetsoverdragelse. Det skal de i hvert fall ikke ha. De mener at et krav om virksomhetsoverdragelse eller overføring av ansatte i anbudet sannsynligvis vil være i strid med det grunnleggende kravet om likebehandling i lov om offentlige anskaffelser.

Det er jo helt klart at de har spurt spørsmålet: «Hvordan kan vi unngå virksomhetsoverdragelse», til sine jurister. Hva om de heller hadde satt de på saken med: «Hvordan kan vi gjennomføre nytt anbud med virksomhetsoverdragelse, eller overføring av eksisterende mannskap»?

I et skriv fra jurister som Sykehusinnkjøp har satt på saken sier de: «Etter hva vi har fått opplyst er markedet for båtambulansetjenester slik at et mannskap følger rederi og båt, og ikke stasjoneringssted. Dersom et rederi tilbyr en båt vil det i stor grad være med et eksisterende sett med mannskap. Vi har fått opplyst at en undersøkelse i markedet tilsier at det er et par ledige båter i området som har mannskap.»

Jøss! Det har jeg aldri hørt om, at noen har ambulansefartøy liggende klare, med komplette mannskap. Skreddersys anbudet for noen av disse?

Nylig vant et rederi anbud for ambulansebåt som skal trafikkere i Sunnhordalandsbassenget. Dette rederiet søker etter mannskap til alle stillingene på båten. Det er vel mer normal praksis.

Helt siden arbeidet med nytt anbud startet har de vært i mot virksomhetsoverdragelse. Jeg synes det er meget rart at ledelsen ved Finnmarkssykehuset setter så liten pris på den tjenesten vi leverer. Sennalandet og Kvænangsfjellet er stengt. Flyplassen i både Alta og Hammerfest er stengt. Hvem frakter pasienter trygt til Hammerfest sykehus da? Jo, ambulansebåten som er stasjonert i Øksfjord.

En person der det bor 30 fastboende er syk. AMK gir oss oppdraget. Vi på båten ordner selv med skyss fra båt til pasient, og vi frakter pasient til båten. Som oftest er det folk vi vet vi kan ringe på det aktuelle stedet som hjelper oss. En stor takk til alle de pålitelige og hjelpsomme folkene som trår til, både dag og natt når vi ringer. Vi har fraktet syke folk i traktorskufler, på snøskutere, i tilhengere, i baksete på en bil med begge dørene åpen for å få plass til båren, brukt sykebåren som akebrett. Er all annen transport utilgjengelig er alltid den gode gamle postvogna klar på kaia.

Vi maritimt ansatte har ingen utdanning innen helsefag. Når båtens helsearbeider, som er ansatt av Finnmarkssykehuset, trenger hjelp, så er det vi som trår til. Vi har opparbeidet oss masse erfaring på dette området, og du verden vi har opplevd mye rart, både på godt og vondt. Jeg skal ikke liste opp alt jeg mener er feil og mangelfullt i anbudet. Min bønn til de som styrer med dette: Lag et nytt anbud.

Snakk med folk som driver med dette til daglig. Det holder ikke at dere rådfører dere med en maritimt utdannet, så lenge han/hun ikke driver med hurtigbåt i værharde områder.

Sett krav til et skikkelig fartøy med ekstra fokus på operasjonsegenskaper. Kanskje blir jeg selv syk en gang, eller min familie. Da vil jeg at vi skal kunne føle oss trygge på båra i sykelugaren, uansett vær, operatør eller mannskap.

Martin Jensen

Skipsfører M. W. Asheim

Loppa Legeskyssbåter