– Overraskende og bekymringsfullt anbud

– Vi kan ikke godta at det stilles mindre krav, skriver fylkeslederen i Høyre.

BEKYMRET: Geir-Inge Sivertsen er fylkesleder i Troms og Finnmark Høyre  Foto: Høyre

Meninger

Angående akuttberedskapen for båtambulansetjenesten Loppa, Alta og Hasvik

Troms og Finnmark Høyre registrerer at anbudsdokumentene til båtambulansetjenesten i Loppa, Alta og Hasvik endelig er offentliggjort. Vi forventer at det fremtidige tilbudet med båtambulansetjeneste til befolkningen i Alta, Loppa og Hasvik blir minst like godt som det er i dag.

Det er derfor overraskende og bekymringsfullt at det nye anbudsdokumentet ser ut til å stille dårligere krav til det nye ambulansefartøyets alder, beskaffenhet, operasjonsegenskaper og sikkerhetsutstyr.

Vi legger til grunn helseministerens skriftlige svar til Stortinget i mai i år, der helseministeren sier det vil bli stilt høyere kvalitetskrav i det nye anbudet enn ved tidligere utlysninger, og at man på den måten sikrer at kvaliteten på det fremtidige tilbudet til befolkningen blir minst like godt som det er i dag.

Troms og Finnmark Høyre kan ikke godta at det stilles mindre krav til operasjonsegenskaper og sikkerhetsutstyr til et fartøy, som skal sikre akuttberedskapen til befolkningen i et av landets mest værharde og ekstreme havområder.

Geir-Inge Sivertsen

Fylkesleder

Troms og Finnmark Høyre