– Rystet over innholdet i samarbeidsavtalen med Sametinget

– Hva er det i avtalen som tilfører Alta kommune noe fra Sametingets side? Ingenting, skriver Randine Wisløff.

SJOKKERT: Randine Wisløff har ikke sans for samarbeidsavtalen som er vedtatt.  Foto: Arkivfoto/Odd Magne Haugen

Meninger

Angående sak 57/2018 i Alta kommunestyre. Jeg må si jeg har problemer med å forstå flertallet i kommunestyret som stemte for denne avtalen.

Allerede i 1. pkt om bakgrunn legges det opp til alt som kan skape legitimitet for å inngå en slik avtale. Her brukes ord som «et stort antall innbyggere», antall elever som har samisk på skole og i barnehage , prosentvis andel av befolkningen. Jeg spør: Hvor er tallene som dokumenterer dette?

Hva er det i avtalen som tilfører Alta kommune noe fra Sametingets side? Ingenting , spør du meg. Jeg er rystet over innholdet, og noe så «enveiskjørt» i en avtale som har fått navnet samarbeidsavtale, skal man lete lenge etter, om det i det hele tatt finnes noen. Dette er en avtale hvor Sametinget fraskriver seg sitt ansvar, og skyver det over på kommunen.

Fakta er at Sametinget også i framtiden vil motta midler fra staten til ivaretakelse av språk og kultur, men hva med Alta kommune, som nå i avtalen, skal gjøre jobben. Skal Sametinget bidra med penger, og dermed også opparbeide seg en annen rolle?

Ikke bare skal det tilrettelegges for de som har valgt å være samer, eller valgt å flytte til Alta kommune fra et definert samisk kjerneområde, slik som Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby. Samtinget skal nå også være med å bestemme hvordan og hvilke innhold rene Alta-produkter skal ha. F.eks. Finnmarksløpet og vår kjære Aronnesrocken.

Vi nærmer oss ett nytt kommunevalg . Det er ikke bare ett partivalg, men også ett personvalg. De som stemte mot samarbeidsavtalen med Sametinget er følgende kommunestyrerepresentanter: Per Tore Bech Nygard, Bengt S. Johansen, Odd Eilert Persen, Odd Erling Mikalsen, Rut Olsen, Svein Yngvar Berg, Ole Hammari, Hans Jørgen Andersen og Ole Johan Solbakk.

Jeg ber samtidig pent om at Altaposten trykker avtalen, slik at alle kan lese den.

Randine Wisløff