– Kampen fortsetter!

– Hammerfest må gjerne få både ett og to sykehus hvis de har behov for det, men vårt behov for akuttilbud og fødeavdeling skal ikke dekkes av et sykehus i Rossmollfjæra, skriver Knut Thomassen.

KAMP: Flere tusen tok til gatene i Alta i fjor, i et protesttog som mangler sidestykke i finnmarksmålestokk.  Foto: Magne Ek

Meninger

"Opp som en løve og ned som en skinnfell". Dette ordtaket passer kanskje bra på forhenværende sykehusforkjemper Frank Jonny Nilsen. Vi er alle klar over at det er vedtatt å bygge et nytt storsykehus i Rossmollfjæra, men dette forsterker bare nødvendigheten av at vi fortsette kampen for å få våre krav oppfylt. Og vi kan ikke akseptere å bli tatt som gisler for å prøve å gjøre et feilplassert sykehus drivverdig. Men det er nettopp dette som det nå legges opp til. Helseforetakene vil ta alle midler i bruk for å beskytte sykehusets drift, og det fører naturligvis til at nærsykehuset i Alta blir uvirksom på mange lovte områder. Dette overrasker vel ikke andre enn blåøyde lokalpolitikere, for det har ligget i kortene hele tiden. Først og fremst sykehuset. Det som blir til overs kan Alta få. Smuler nå som før.

Helseminister Høie stilte opp i Rossmollfjæra og lovet Hammerfest et nytt sykehus som vil sikre byens befolkning nødvendig nærhet til hjelp når det står om liv og helse. Han burde nok også i denne forbindelse tatt turen innom Alta og fortalt at dette går på bekostning av flertallet av pasienter i vestfylket, som man ofrer i denne sammenheng. Men la det være sagt, Hammerfest må gjerne få både ett og to sykehus hvis de har behov for det, men vårt behov for akuttilbud og fødeavdeling skal ikke dekkes av et sykehus i Rossmollfjæra. Dette må være klinkende klart også for våre lokale politikere. Og det holder ikke med å hisse seg opp i media over at nærsykehuset litt etter litt plukkes fra hverandre. Tiden er i ferd med å gå fra oss, så nå må de ta drastiske valg. Får de ikke støtte av sine stortingspolitikere i denne viktige saken, så har det ingen hensikt å fortsette som før. Nye politiske veier må tas i bruk for å få gjennomslag for våre mål.

Dessverre får Vest-Finnmark et nytt sykehus som på ingen måte vil tjene sin hensikt hvis målet var å gi storparten av pasientene et bedre helsetilbud. Stedsvalget var jo avgjørende i så måte. Og ingen må tro at det bare er Alta som rammes. Midler som er ment brukt på å gi også distriktene et bedre helsetilbud, blir nå brukt på er rådyrt feilslått prosjekt i Hammerfest. Bare på byggekostnader ville man spart et tresifret millionbeløp hvis et sentralt egnet sted hadde vært valgt. Nå gjenstår det bare å se hvordan de som står bak galskapen skal ro seg i land i Rossmollfjæra. For ett er sikkert, med fritt sykehusvalg vil mange velge seg bort fra Hammerfest så lenge det lar seg gjøre. Men siden sykehuset er helt avhengig av en stor pasienttilgang utenfra, vil midler bli tatt i bruk som hindrer oss i å velge fritt. Allerede nå ser vi hvordan pasienter behandles som velger UNN i Tromsø. Skjult bak et påskudd om at det skal spares penger, tvinges de fleste til å benytte siste kveldsfly hjem fra behandling noe som betyr en ventetid på flyplassen i Tromsø på 10-12 timer i verste fall. Så uverdig kan helseforetakene få seg til å behandle syke folk for å forsvare egne feilslåtte valg.

Til slutt vil jeg gi et svar til Frank Jonny Nilsen med et sitat fra en av Bjørnsons dikt: Fred er ei det Beste, men at man Noget vil.

K. Thomassen