– Så var det på'an igjen...

– Vi ønsker at Aronnes skole skal bestå. Før, nå og i fremtiden, skriver Tanja Elina Lund-Lyngmo.

OPPGITT: Tanja Elina Lund-Lyngmo og familien flyttet for ikke lenge siden til Aronnes. Årsakene til det er mange, men nå er Alta kommune i ferd med å ødelegge en av de viktigste grunnene.  Foto: Arkiv / Privat

Meninger

Kjære alle dere mennesker som skal bestemme over våre barns framtid på Aronnes skole og i Alta.

Så var det på'an igjen.

Og vi som akkurat har flytta til Aronnes. For at ungene skal få gå på den skolen vi gikk på. Fordi miljøet her er så varmt og inkluderende. Fordi det kryr av syklende, løpende, lekende unger i gatene. Fordi det er så nært for ungene. Fordi det er så godt samhold her. Fordi ungene kan sykle fritt til hverandre på besøk. Fordi skolen er såpass liten at vi føler oss trygge på at ungene blir sett og hørt. Fordi alle her har kjempet for å ta vare på en god arbeidsplass. Fordi alle her har kjempet for en god læringsarena med naturen som lekeplass. Fordi det kjennes trygt ut her. Fordi ungene og vi voksne føler tilhørighet. Fordi den lille skolen med det store hjertet favner om en hel bydel. Fordi vi ser en fremtid her. Fordi vi ønsker å bo her, midt på landet midt i byen.

Fordi vi ønsker at Aronnes skole skal bestå.

Før, nå og i fremtiden.

Derfor.

Tanja Elina Lund-Lyngmo

Forelder med barn ved Aronnes skole