– Krisen ble utløst av at flyverne i Lufttransport erklærte seg unfit to fly

– Opposisjonen har i denne saken utnyttet en arbeidskonflikt, mener Carl-Erik Grimstad.

TAR TIL MOTMÆLE: Carl-Erik Grimstad svarer Kjersti Toppe om flyambulansekonflikten.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Meninger

Luftambulansekrisen i Nord-Norge har vært en svært krevende situasjon å håndtere for både regjeringen og for partiene på Stortinget. Verst har den utvilsomt vært for de som bor på de stedene som har vært rammet av dårlig beredskap denne våren, som Alta. De som har opplevd at deres trygghet ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt, har min dypeste sympati. Det er en opplevelse ingen skal trenge å gå gjennom i Norge i dag.

Når krisen likevel var et faktum i april, har opposisjonen og regjeringen ulike roller å spille. Og det er selvsagt enklere å være en høylytt kritisk røst i leserbrevspaltene, slik Senterpartiets Kjersti Toppe fremstår i Altaposten 12. juni, enn å jobbe dag og natt for å finne en løsning som både kan utbedre situasjonen på kort sikt, og kan stå seg over tid.

Jeg er imidlertid svært glad for at det var helseminister Bent Høie og en regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre som hadde ansvaret for å gjøre den vanskelige jobben med å finne løsningene, og ikke Kjersti Toppe og hennes parti, som konsekvent velger den enkleste utvei i ethvert krevende spørsmål.

Opposisjonen har i denne saken utnyttet en arbeidskonflikt til å skape et feil inntrykk av regjeringens håndtering av denne saken. De har ropt på enkle svar på kompliserte spørsmål, svar som ser forlokkende ut ved første øyekast, men som ikke står seg i møte med virkeligheten. Jeg har selv fulgt saken fra dag til dag og vet hvilket arbeid som er nedlagt av statsråden og hans kompetente stab fra dag 1.

For å ta det viktigste først: Siden 14. mai har luftambulanseberedskapen vært like god som – eller bedre enn – normalt. Helseministeren har dermed etter min mening slukket en brann, og er også godt i gang med etterslukkingen og med å sikre at den ikke blusser opp igjen.

Det er viktig å påpeke at dette ikke var en ventet krise, slik Toppe fremstiller det.  Krisen ble utløst av at flyverne i Lufttransport, altså det selskapet som har ansvaret for å drive luftambulansetjenesten i dag, erklærte seg «unfit to fly». Toppes kritikk av anbudsprosessen inneholder åpenbart noen punkter det er verdt å ta lærdom av, men krisen som sådan er utløst av at den eksisterende tilbyderen, ikke den nye, viste seg ute av stand til å levere i henhold til en kontrakt inngått for en rekke år siden.

Den nye kontrakten med Babcock, som ikke trer i kraft før til neste år, er lovlig inngått – etter en anbudsprosess som det var stor grad av enighet om. Ikke engang Akuttmedisinsk klinikk ved UNN var kritisk til prosessen i forkant, på det tidspunkt det var mulig å påvirke prosessen, men har senere fremstilt det som om det motsatte var tilfelle. Å annullere en slik kontrakt vil uvilkårlig medføre et voldsomt erstatningssøksmål, kanskje i flere hundre millioner kroners-klassen. Disse pengene må dekkes over helsebudsjettene og hentes fra midler som ellers kan brukes til å bygge opp helsetilbudet.

I det videre arbeidet må vi selvfølgelig ta dyp lærdom av denne krisen, slik at den ikke gjentar seg. Vi må ha bedre risikoanalyser i forkant av anbudsprosesser, og dessverre må de nok også basere seg på at alle flyger i et operatørselskap kan erklære seg uegnet til å fly samtidig, slik vi har sett i denne saken. Vi har også fått Stortingets støtte til at vi skal utrede statlig drift av luftambulansetjenesten i fremtiden. Det er en utredning som vil gi mye nyttig kunnskap for fremtiden, men som ikke bidrar nevneverdig til å løse den akutte situasjonen vi har i dag.

I et innlegg preget av en svært tendensiøs fremstilling av sentrale fakta i saken, har imidlertid Toppe rett i en ting: Venstre gjorde et godt valg i Finnmark i fjor høst. Det gjorde vi fordi dyktige lokalpolitikere konsekvent har kjempet for et bedre helsetilbud – særlig i Alta. Dette gjorde også jeg da Venstre var utenfor regjering – og jeg har fortsatt med det innenfor.

Venstre er et parti som mer enn de fleste har brukt sin energi på å sikre et best mulig helsetilbud i Finnmark. Det er jeg stolt av, og det kan våre velgere i Finnmark føle seg helt trygge på at vi vil fortsette med.

Carl-Erik Grimstad

Stortingsrepresentant (V)