– Vi er stolte over at vi kan ha fruktbare samtaler med så ulike politiske partier

Meninger

7. juni var Sylvi Andreassen og jeg på Stortinget. Det var fint å komme på Stortinget når Geir Adelsten Iversen (SP) var vår vert. Han hadde linet og tilrettelagt alt så fint. Vi fikk møte SP parlamentariske leder Marit Arnstad, En klok og kunnskapsrik kvinne.

Etter debatten om luftambulansens utfordringer i nord møtte vi Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe. Toppe er SP sin helsepolitiske talsmann og medlem av Helse og omsorgskomiteen.

Sent på dagen fikk vi et møte med leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og hans rådgiver. Vi hadde en god samtale om Finnmark, distriktene i Norge og helse spesielt. Vi ser frem til flere møter senere i høst med SP.

Postkortkvinner har som mål å være politisk uavhengig - vi snakker med alle politikere som ønsker å snakke med oss.

Bengt Rune som vert

FRP er et regjeringsparti og Bengt Rune Strifelt (FRP) har vært verten vår ved tidligere besøk på Stortinget. I går var Bengt Rune Strifeldt verten vår i møte med Sylvi Listhaug, som sitter i Helsekomiteen for FRP. Vi fikk formidlet hvorfor vi mener at Jeløya-erklæringen som partiene V, H og FRP ble enige om i januar 2018, har endret seg til en svakere bestilling til Helse Nord - noe som vi mener Altaregionen vil tape på. Vi håper virkelig at lokalpolitikere i Alta er klar over den endringen. Listhaug og Strifeldt var lyttende - og vi har avtalt et nytt møte med dem tidlig på høsten. Det er også et møte vi ser fram til.

Stolte

Marianne Haukland fra H fikk vi også en mulighet til å treffe. Det var og er viktig for oss å høre om hennes erfaringer fra hennes første år på Stortinget.

Vi innrømmer det gjerne - Vi Postkortkvinner er litt stolte over at vi kan ha fruktbare samtaler med dyktige politikere fra to så ulike partier som SP og FRP.

Vi hadde også flere møter med andre politikere - tilfeldige møter - som har inspirert oss til å se på andre måter å jobbe videre på - hvis vi får økonomi til å fortsette arbeidet.

Irene Ojala,

Postkortkvinne