– Senk farten og tenk på barna!

– Jeg ønsker meg flere kontroller, skriver Ken Roger Småvik-Jensen i NAF.

KONTROLL: NAF ser gjerne for seg at det blir mer kontrollvirksomhet i nærområdene.  Foto: Merete Arnesen

Meninger

Du som kjører bil, MC, sykkel og ellers ferdes på veien, senk farten og tenk på barna!

Nå er det vår, tenk på barna når du ferdes med nypåsatte sommerdekk og tørre veier!

Jeg ser at vi har mange flinke syklister i Alta, men vær obs det er mange barn og unge som ikke klarer å følge med hele tiden, ja selv mange voksne passer seg ikke i trafikken heller.

Ken Roger Småvik-Jensen  Foto: Privat

Det er alltid hyggelig å få av vinterdekkene på bilen, men det er så mange som tror at de er rene rallysjåfører når de gjør det. Bare den siste tiden har jeg sett flere biler som ikke klarer å holde fartsgrensen og bry seg om de myke trafikantene.

Foreldre har en stor jobb fremfor seg med å beskytte sine, men jeg har en stor oppfordring: Sørg for at barna bruker hjelm hele tiden. Dessverre er det alt for mange som bare lar den henge på sykkelstyret når de skal frem og tilbake på skolen og når de er å sykler med sine venner.

Jeg kan nevne denne gang Kaiskuru-området og Raipasveien når det gjelder fartsovertredelser.

Langs Raipasveien er det ingen gangfelt hvor barna kan gå eller sykle, her må de gå langs veiskulderen, dessverre er det farlig å bare la de gå der med tanke på hvor høy hastighet alt for mange av bilistene har her. Bare i helgen ble en bil tatt i 94km/t  i en 60 km/t-sone av politiet, så her bør virkelig kommunen sette i gang å få bygd en gang- og sykkelvei for å få sikret våre myke trafikanter.

Kaiskuru har mange fine områder for våre myke trafikanter å ferdes rund, men dessverre er det alt for mange bilister som ikke følger fartsgrensen, bare se på veien fra Kaiskuru Nærmiljøsenter som går ned til Bregneveien, her er det 30 km/t, men det skjønner ikke bilistene, for her ferdes det alt for ofte biler som kjører i 50 km/t og mer. Dette skjer når barn skal bli levert og hentet fra skolen og resten av dagen.

Det er i det hele tatt ikke i orden at barna som går og sykler fra skolen skal møte biler som ikke kan følge fartsgrensen, de yngste kan ikke bedømme fart like bra som et litt eldre barn. Det er bare en ulykke unna før det virkelig skjer noe galt her. Det kan nevnes at Hjertesonen som Kaiskuru Nærmiljøsenter har fått laget, er et steg i riktig retning med å få ned trafikken til og fra skolen, men veien brukes av mange andre og mange av de følger ikke trafikkreglene like godt som de som faktisk skjønner hvor fort det er lovlig å kjøres der.

  Bregneveien brukes alt for ofte av dårlige sjåfører, fartsgrensen der er 50kmt, men som over er det alt for mange som ikke bryr seg om det i det hele tatt. Jeg er meget bekymret for farten i Kjerringrokkveien, for her er det en vei som mange barn må gå langs veiskulderen siden det ikke er noe sykkel og gåfelt der, for her er det hele tiden sjåfører som bryter fartsgrensen i 30 km/t-sonen. Dette er et område hvor farten må ned og vi må ta vare på våre myke trafikanter.

Jeg skulle ønske at politiet kunne hatt kontrollaksjoner flere ganger i Kaiskuru-området. Dessverre virker det ikke bare å kjøre med politibilene de få gangene de er her for å vise tilstedeværelse, men virkelig har kontroller og bruke sivilbiler for å ta disse fartssynderne.

Vi alle har et ansvar for å ferdes aktsomt i trafikken uansett i hele Alta, så min bønn er SENK farten og tenk på barna! Kjør forsiktig!

Ken Roger Småvik-Jensen

NAF Alta og omegn