– Når skal vi i Nerskogen få realisert vår drøm?

– Ja, vi ønsker oss hall, melder Nerskogen IL i dette innlegget.

SUKSESS: Skogheim, eller Bangjordet som det heter på folkemunne, vil gi 100 tomter rett ved Saga skole.  Foto: Alta kommune

Meninger

Da er vi der at vi sitter og diskuterer hvordan vi skal får en idrettshall dit «vi» vil. Etter et kløktig utspill, er det nå idretten selv som skal plassere neste idrettshall, og dermed avgjøre hvilke skoler som får leve, og hvem som skal dø. For man må nok regne med at der idrettshallen(e) kommer, der vil det være skole i uoverskuelig fremtid. Der hvor det ikke er noen spilleflate, eller hall, er det lettere å legge ned.

Hva er det så vi vil, vi i Nerskogen idrettshall? Jo, vi ønsker oss en spilleflate for vår raskt voksende håndballgruppe. Vi har også andre aktiviteter som vil blomstre med en ordentlig hall i nærmiljøet, som for eksempel barneidrett for de aller minste, innebandy og seniortrim. Men vi ønsker også at Alta Turnforening skal få sin hall! Er det noen som virkelig har vært sendt rundt på bygda i en kummerlig tilværelse, så er det turnforeningen. De fortjener en hall, og de trenger en hall. Hvor denne skal være har ikke vi noe fastlåst syn på annet enn at den bør legges hvor det blir minst transport på flest mulig (miljøhensyn).

Når skal så vi i Nerskogen IL få realisert vår drøm? Jo, det må jo bli NÅR skolen bygges ut! Skolen er allerede i dag for liten i forhold til elevtallet. Og det blir bare flere og flere her på denne siden, bare på jordet nedenfor skolen er det beregnet ca.100 boenheter. Dette merker vi ikke minst i idrettslaget. Vi er nå Finnmarks fjerde største idrettslag, og vi vokser nesten raskere enn godt er.

Dermed blir det mye transport når vi har vår hjemmearena i Finnmarkshallen. Både til trening og til kamp. Dette er en utfordring for både utøver og forelder, men også for kommunen. Skal vi planlegge med mest mulig transport for flest mulig når vi skal bygge for fremtiden? Eller skal vi tenke ressursbruk og miljø når vi lager dette regnestykket?

  Ja, vi ønsker oss hall! Nerskogen IL VIL at Alta kommune legger inn en spilleflate i planene NÅR den nye skolen planlegges. Siden dette er tiltak som er spillemiddelberettiget, er jo dette det billigste arealet som blir bygget ved skolen.

Halvparten av kostnadene ved en idrettshall dekkes av spillemidler. Spørsmålet er vel best snudd til å spørre om kommunen har råd til å la være å bygge haller i forbindelse med utbygging av skolene vi har. Vi blir stadig flere som ønsker å bo i Alta, og vi trenger flere haller hvis de som kommer skal få et tilbud som gir aktivitet og bolyst!

Styret i Nerskogen IL