Båtambulansene på anbud – En ny katastrofe i emning?

Vi kan ikke sette profitt framfor velferd, skriver Kristina Lomeland (Sv)

Loppa legeskyssbåter as  Foto: Arne Hauge

Meninger

I disse dager legges siste hånd på verket – anbudsdokumentene – for båtambulansen, som er stasjonert i Øksfjord. Båten betjener Hasvik, Loppa og deler av vestre Altafjord og anbudet gjelder drift fra 1. Januar 2019.

Virksomhetsoverdragelse IKKE er en del av anbudsdokumentene. Her er vi i ferd med å gjøre en gedigen tabbe! Vi ser kaoset som råder i luftambulansen, vil virkelig Finnmarkssykehuset risikere at dette skjer igjen?

Her må en være våken i timen, å sørge for at virksomhetsoverdragelse, og ikke minst utstyrs-spesifikasjoner tas med i anbudspapirene!

Vi må sikre forutsigbarhet for de ansatte – vi trenger deres kompetanse, herunder ikke minst lokalkunnskap. De kjenner de lokale forhold, de kjenner lokalsamfunnene.

Dette er med å sikre befolkningen, særlig de i distriktene rammes av at vi hodeløst setter livsviktige tjenester ut på anbud – og det uten å gjøre et grundig forarbeid!

Vi kan IKKE sette profitt framfor velferd, liv og helse! Godtar vi dette, så er dette bare starten! Hva er det neste som skal ut på anbud?

Dette rammer befolkningen, og de som blir rammet aller hardest det er oss, meg og deg her i Nord. Og for hva? For at vi skal spare noen kroner? For at Bent Høie skal holde kostnadene nede?

Er det virkelig verdt det?

Kristina Lomeland

Leder

For styret i Alta SV