– Look to Hámmerfeasta !

– Det er derfor all grunn til å gjøre Altas samiske befolkning oppmerksom på dette: Look to Hámmerfeasta!

Tom Mortensen, Hammerfest  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Hammerfest kommunestyre har mot en stemme vedtatt at kommunen også skal ha et samisk navn, nemlig Hammerfeasta soukah, som en raus og inkluderende holdning overfor kommunens samiske befolkning. Det vil derfor måtte settes opp nytt kommuneskilt på grensen mellom Alta og Hammerfest. Når vi kjører mot Alta, vil vi møte skiltet Alta kommune, mens andre veien mot Hammerfest vil altaværingene møte skiltet Hammerfest kommune, Hámmerfeasta suohkan.

Til tross for at Alta har 1321 medlemmer i samemanntallet og i tillegg har en egen sameforening, stiftet 1972, så er de ikke like rause som Hammerfest/Kvalsund med sine 335 medlemmer i samemanntallet og ingen samisk forening. Det er derfor all grunn til å gjøre Altas samiske befolkning oppmerksom på dette: Look to Hámmerfeasta!


 

Tom Mortensen

Hammerfest