– Et bilsaneringsanlegg vil gi trafikkøkning på 3-4 biler per dag

– En boenhet for to personer med hver sin bil vil generere mer trafikk enn et bilvrakmottak på Amtmannsnes.

Jørgen Masvik, konserndirektør i Vefas.  Foto: Lill Vivian Hansen

Meninger

Altaposten har de siste dagene i flere artikler satt søkelyset på Vefas og planene om et bilsaneringsanlegg på Amtmannsnes. Bygdelagets bekymringer har kommet veldig godt frem. Faktisk så godt fram at Vefas sitt syn har druknet.

For oppklaringens skyld må vi sitere en knippe av høydepunktene fra reportasjene. «Å samle opp og knuse bilvrak på tomta vil være en katastrofe. Det durer søppelbiler inn og ut av Nesset døgnet rundt. Vefas velger å ta saken videre til Fylkesmannen selv om kommunen har sagt nei. Vefas skal etablere et avfallsdeponi på Amtmannsnes. Vefas har kjøpt katta i sekken. Det kommer til å bli masse støv, løse partikler og mye støy fra slik aktivitet hver eneste arbeidsdag året rundt. Trafikken vil øke enormt. Bydelen er allerede forringet som følge av Vefas sin etablering.»


– Hva hvis dette hadde skjedd i Tollevika?

Beboerne opprørte over at Vefas ikke gir seg.

Slik svartmaling blir bare tragisk, og spesielt når påstandene ikke stemmer.

Bygdelaget ønsker også at andre aktører overtar anlegget, og listen over alternative bruksområder er både lang og kreativ. Det skal dem ha ros for. Men i påvente av et slikt utfall, som det vil ta flere år å realisere, må Vefas drive butikken videre. Et paradoks er at dersom en brøkdel av ideene om alternativ bruk en gang skulle blir realisert, vil dagens trafikk bli for småting å regne.

Dette leserinnlegget blir for langt om vi skal kommentere alt som er skrevet så vi har plukket ut trafikk og kaia.


– Hva med å etablere et internasjonalt vitensenter her?

Mener Amtmannsnes kan bli en maritim attraksjon.

 

• Et bilsaneringsanlegg vil medføre en trafikkøkning på 3-4 biler per dag. Til sammenligning vil to personer med en bil hver generere mer trafikk enn et bilsaneringsanlegg.

• Amtmannsnesveien er ifølge Statens Vegvesen en fylkesvei som er dimensjonert for mye større trafikk enn den Vefas generer.

• Trafikken fra anlegget er i dag atskillelig mindre enn den var da Frionor drev med 120 ansatte og det daglig kjørte ut trailere med fiskepinner.

• Vi har sett etter andre faktorer som har medført trafikkøkning langs Amtmannsnesveien, og fant to. Antall innbyggere er mangedoblet i løpet av årene, og en småbåthavn har dukket opp.

• Så kan man spørre. Hvem kom først?  Frionoranlegget, småbåthavna eller de nye boligene? Svaret kjenner de fleste. Alle dem som har bygd på Amtmannsnes mens Frionoranlegget stod der, må ha visst om dette.

• Nå er Amtmannsnes skånet for trafikkgenererende virksomhet som for eksempel butikk, skole, eller barnehage. Man har heller ikke gjennomgangstrafikk. De fleste som bor i et typisk norsk samfunn har slikt i sitt nabolag.


Bygdelaget synes også det er unødvendig å ha egen kai når det finnes andre kaier i Alta. Et av motivene våre for å kjøpe anlegget på Amtmannsnes var nettopp kaia, som vi har behov for, og den brukes daglig.

• våre leietakere, som betjener oppdrettsnæringen og havforskning, bruker den.

• Vi skiper ut eget metall og bilvrak.

• Våre kunder kommer med avfall sjøveien, bl.a Sibelco, og oppdrettsselskap.

• Vefas IKS bruker kaia i forbindelse med renoveringen av de veiløse ytterdistriktene i Alta.

I tillegg til det ovennevnte gir kaia ringvirkninger i Altasamfunnet. Transportselskap har faste oppdrag i tilknytning videretransport av det som går over kaia.


Området vårt er i dag regulert til sjørettet industri, som var formålstjenlig så lenge fiskepinnene ble produsert på anlegget. Det er mange år siden siste fiskepinne ble sendt ut, så det er åpenbart at område har behov for en omregulering. Vefas ønsker å bruke anlegget til virksomhet, som er relevant for den bransjen vi er i.

Mye av det vi driver med er sjørettet, men akkurat bilsanering er ikke definert som det i den kommunale bransjekodingen. For å unngå en full omreguleringsprosess søkte Vefas derfor om dispensasjon fra reguleringsplanen fordi vi synes anlegget er svært godt egnet til å drive et bilsaneringsanlegg. Saneringen vil foregå innendørs, pressing og lagring vil foregå bak bygget godt skjermet fra bebyggelsen, helleristningene, og fra friluftsområdet. Og som nevnt, trafikkøkningen blir ubetydelig,

Nå har Alta Kommune svart nei til vår søknad. Så ballen ligger nå hos oss. Og hva fremtiden bringer vet ingen.

Av Jørgen Masvik

Konserndirektør Vefas