– Vi har kontroll på Boreal-saken

Det verserer en hel del oppfatninger rundt eventuelle konsekvenser av Høyesteretts avvisning av Finnmark fylkeskommunes anke i Boreal-saken som for oss er viktig å besvare.

Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark,  Foto: Finnmark fylkeskommune

Meninger

Claus Jørstad (Frp) uttaler i iFinnmark at han frykter at utgiftene vil kunne gå utover skoletilbudet. Slike uttalelser er egnet til å skape uro og engstelse. Det er det ingen grunn til.

La oss være klokkeklare til de foreldre og elever der ute som etter Claus Jørstads uttalelser forståelig nok bekymrer seg for dette: Boreal-dommen vil ikke svekke skoletilbudet for noen i Finnmark.

La meg også understreke følgende:

Det er ikke slik at det er rettssaken i seg selv som har påført fylkeskommunen disse utgiftene. Rettssaken kom som et resultat av at Finnmark fylkeskommune mente kravet fra Boreal var urimelig. Derfor ble Finnmark fylkeskommune saksøkt. Det var altså ikke fylkeskommunen som tok Boreal til retten, men omvendt. Alternativet til en rettssak hadde vært å akseptere kravet fra Boreal uten videre.

Det er også slik at det opprinnelige kravet fra Boreal var langt mer kostnadskrevende enn det som nå er avgjort i en rettskraftig dom. Det hadde altså blitt langt dyrere for Finnmark fylkeskommune om vi hadde akseptert kravene fra Boreal uten å få dette prøvd for retten. Utfallet har altså gitt fylkeskommunen en rimeligere ordning enn det som Boreal krevde. Det blir derfor feil å si at det var en tabbe å ta dette igjennom rettssystemet. Beløpet Finnmark fylkeskommune må dekke er blitt lavere enn Boreals opprinnelige krav.

Boreal-saken og hele problemfeltet rundt kommer som følge av avtaler inngått for 12 år siden. Når fylkestinget møtes til uka vil jeg gi en fyldig orientering om denne saken.

Når det gjelder hvordan dette skal betales og hvilke følger det får, vil jeg si følgende: Beløpet er foreløpig uklart, men uansett hva det blir, skal det betales over flere tiår. Det betyr i klartekst at det skal bakes inn i kommende budsjetter. Det årlige beløpet vil være av en sånn størrelse at ingen behøver å bekymre seg over at dette vil gå sterkt utover tjenestetilbudet.

Med andre ord: Finnmark fylkeskommune har god kontroll på situasjonen som er oppstått.

Ragnhild Vassvik

fylkesordfører