– Sametinget lot seg kjøpe av helseminister Høie

– De verner bare gamle tufter, gammer, landområder og døde ting. Helse og levende menneskers ve og vel er de ikke særlig opptatt av.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Jeg har stått i samemanntallet siden sametingets begynnelse i 1989. Nå er det nok. Jeg har stemt ved alle valg. Jeg har prøvd å gjøre mitt, men sametingets politikere har ikke gjort sitt. Mye kan tilgis politisk, men ikke Alta-region sykehussaken. Denne måneden vil jeg sende min utmeldelse etter å ha stått i manntallet i nærmere 29 år.

Spesielt skuffet er jeg over deres unnfallenhet og sløve holdning i en så viktig sak som helse er for de samiske kjerneområdene i Norge. Det som fikk dråpen til å flyte over for min del, er hvordan de politisk håndterte Alta region sykehus saken og generelt helse saken for de samiske kjerneområdene i Norge. De lot seg kjøpe av Helseminister Høie med en egen samisk helsepark i Karasjok til 50 millioner, som er ett makkverk i forhold til det store helsebildet for indre Finnmark og Alta region.

Sametinget grep ikke sjansen til å være den rådgivende organ de er for den samiske befolkning overfor stat/regjering i den viktigste helsesaken på årtier. De kunne satt foten kraftig ned og protestert kraftig mot regjeringens planer om ett nytt sykehus i Hammerfest og statens planer om å nedgradere helse tjenester for alle i Alta region og indre Finnmark.

Hammerfest kommune har forresten også sagt offentlig at de ikke er noe slags form for samisk kommune og ikke vil være det heller. Mens Alta er motsatt av Hammerfest. Hvorfor skal vi presses mot Hammerfest, som egentlig ikke vil ha noe med oss å gjøre, mens Alta har en helt annen holdning til oss?

Sametinget kom med noen halvlunkne skriverier i media i begynnelsen av desember 2017, men før det, og etter det er Alta-region sykehussaken nærmest død fra sametingets side.

Samemanntallet er på cirka 15.000 i Norge. De fleste samer har valgt å ikke være med i manntallet. Det begynner jeg å skjønne bedre og bedre. Sametinget forvalter årlig ett budsjett på nærmere 500 millioner. Og tar du 500 millioner og deler på 15.000, så er hvert medlem i manntallet mye verd i form av støtte fra Staten. Om du tar sametingets budsjett over fire år, så hadde vi hatt et flunkende nytt sykehus i altaregionen som hadde så å si vært betalt ned. Den totale potten til samiske formål fra staten ligger vel på nærmere 1000 millioner.

Hvis mange i Alta, Kautokeino, Karasjok og Kvænangen begynner å melde seg ut fra sametingets manntall, så vil vel sametinget våkne opp. De vil begynne å miste legitimiteten ved at folk melder seg ut og så videre. Hva skal de med legitimitet som de ikke brukte riktig. De grep ikke sjansen. Hvis vi som enda står i samemanntallet i de samiske kjerneområdene begynner å melde oss ut, da vil det bli ett politisk jordskjelv imot sametinget og dets ledere og gi ett kraftig signal alle veier like inntil regjeringen.

Sametinget verner bare gamle tufter, gammer, landområder og døde ting, men helse og levende menneskers ve og vel er de ikke særlig opptatt av.

Min konklusjon er at Sametinget kan vi avskrive i å få politisk dra hjelp fra i helse spørsmålet. Men tilbake får de min utmeldelse sendt i posten denne måned.

Hvorfor skal vi stå der når de ikke vil tale vår sak i det viktigste spørsmålet om helse på mange tiår. Skal vi la det rulle med utmeldelser mot sametinget og vekke de opp litt før de mister legitimiteten?

Johan Klemet Bueng