– Et viktig slag er vunnet

– Frykt for fagmiljø og pasientgrunnlag i Hammerfest er og har vært den vanligste begrunnelsen for å snu ryggen til Alta-regionens pasienter, selv de som er livstruende, akutt syke.

24/7 SIKRET: Både CT og MR (bildet, fra UNN i Tromsø) skal på plass i Alta, og etter lang tids kamp er det klart at de viktige billediagnostiske verktøyene skal døgnbemannes.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Altas helsekamp har vært preget av skuffelse og utålmodighet på vegne av folk og pasienter, men det er også grunnlag for å glede seg over steg i riktig retning.

Denne uka kunne man bokstavlig talt feire et vunnet slag, nemlig garanti for CT og MR med døgnkontinuerlig beredskap. For noen få år siden var det helt utelukket å stasjonere denne type apparater i Alta, blant annet av frykt for fagmiljø og pasientgrunnlag i Hammerfest. Det er og har vært den vanligste begrunnelsen for å snu ryggen til Alta-regionens pasienter, selv de som er livstruende, akutt syke.

Dette er bakteppet for at mange puster lettet ut etter besøket fra helsetoppene i Helse Nord og Finnmarkssykehuset denne uka. Både utredning og stedlig ledelse har vært viktige og legitime krav, men det aller viktigste er tilbud som styrket akuttberedskap, som slagalarm og utstyr for bildediagnostikk som tidlig kan gi rett diagnose. Hvis man i forlengelsen av dette klarer å komme raskt til rett behandlingsnivå, vil det bety svært mye for mange pasienter i Alta.

Vi synes også det er svært gledelig at man denne uka kunne garantere 20 sykehussenger i Alta fra første stund. Det har en tendens til å ta tid før denne type ting kommer på plass, men det har vært åpenbart for de fleste at behovet for sykehussenger er stort, kanskje spesielt i kjølvannet av samhandlingsreformen.

Spesielt eldre pasienter har havnet mellom to stoler og blitt skrevet ut for tidlig fra sykehus. I bunnen ligger det også en gryende irritasjon over at Alta kommune må finansiere bruken av kapasitet, enten det er i Hammerfest eller Alta.

Det politiske presset gjennom mange år, realiseringen av nærsykehuset, sykehusaksjonene og dokument 8-forslaget er blant bidragene til at helseminister Bent Høie fremmet et oppdragsdokument på vegne av regjeringen. Samtidig har tilliten til Helse Nord vært frynsete, så ingen kunne med sikkerhet si hva Alta kommune kunne forvente onsdag kveld.

Disse helsepolitiske seierne kommer ikke av seg selv, men handler om at folk og politikere jobber kontinuerlig for rettmessige tjenester for mange pasienter. Mest tydelig var det da ambulanseberedskapen ble truet ved Alta-basen. Da sto hele Finnmark samlet i effektiv motstand. Når det gjelder sykehustjenester i Alta-regioen har det vært tynt med støtteerklæringer. Det gjør det bare ekstra viktig at det tas nye steg, selv om det tryggeste alternativet hadde vært sykehus i umiddelbar nærhet.